تعداد مشاغل ناقص یعنی آنهایی که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته فعالیت دارند به ۲میلیون نفر افزایش یافته اســت.

 

به نقل تسنیم، شاغلان در بازار کار ایـــران به سه دسته تقسیم می شوند. آن دسته از افرادی که به میزان ذکر شده در قانون کار یعنی ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند، شاغلانی که بیشتر از این میزان در هفته مشغول به کار هستند که معمولاً آنها دو شغله یا چند شغله هستند و سومین دسته شاغلانی هستند که به میزان ۴۴ ساعت در هفته کار نمی‌کنند.

 

346105 832 دو میلیون ایـــرانی نه شاغل‌اند، نه بیکار 

به صورت مشخص‌تر آن طور که مرکز آمار ایـــران تعریف کرده افراد دارای اشتغال ناقص، تمام شاغلانی  محسوب می‌شوند که در هفته مرجع، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار، قرار داشتن در فصل غیرکاری و … کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده و خواهان و آماده انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند.

بسیاری از فعالان بازار کار معتقدند عمده این گروه از شاغلان به دلیل کار کمتر ممکن اســت درآمد کمتری نسبت به دیگر شاغلان داشته باشند و البته برخی از آنها هم ممکن اســت در جایگاه‌های شغلی قرار داشته باشند که با ساعت کاری کمتری در هفته می‌توانند حتی بیشتر از شاغلان دیگر درآمد کسب کنند.

ســالتعداد شاغلان- میلیون نفر نرخ مشاغل ناقص- نسبتتعداد مشاغل ناقص- میلیون نفر
۱۳۹۲۲۱٫۴۸٫۹۱٫۹۰
۱۳۹۳۲۱٫۳۹٫۶۲٫۰۴
۱۳۹۴۲۱٫۹۹٫۸۲٫۱۴
۱۳۹۵۲۳٫۰۹٫۵۲٫۱۸
۱۳۹۶۲۳٫۸۹٫۲۲٫۱۸

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید