یک ازدواج جالب در شهر زنان بیوه (تصــویر)

 

به نقل میهنی ها ، در این شهر زنان بیوه زیادی زندگی میکنند به طوریکه زنان بیوه سایر شهرها برای زندگی به این شهر می آیند . در هندوستان زان بیوه با دید بدی نگریسته میشوند به همین خاطر برای راحت تر بودن به این شهر می آیند

 

مقدس می‌خوانندش؛ “ورینداوان” شهر ۶۰ هزار نفری که به علت سکونت زنان بیوه در آن،به شهر بیوه ها شهرت یافته اســت؛ این شهر دیروز شاهد سنت‌شکنی و ازدواج جوانی ۲۴ ســاله با یک زن بیوه بود.

 

‘راکش کومار’ داماد با ‘وینیتا دوی ‘ عروس که همسر خود را در سیل چند ســال پیش از دست داده بود در میان تشویق صدها زن بیوه که لباس سفید برتن داشتند در مراسمی در معبد شهر ‘ورینداوان’ زندگی مشترک را آغاز کردند.

 

150832762036113 irannaz com یک ازدواج جالب در شهر زنان بیوه (تصــویر)

 

راکش کومار که راننده تاکسی اســت پیش از مراسم ازدواج در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد من با این اقدام می خواســتم به سهم خود گامی برای مقابله با تصورات باطل در خصوص زنان بیوه بردارم..

 

‘بیندسوار پاتک’فعال اجتماعی و رهبر جنبش پاکیزگی و اصلاح اجتماعی هند نیز دراین مراسم گفت که در هند بیوه شدن زنان برای آنان نفرین محسوب می شود.

 

وی اظهار کرد اگر یک زن همسر خود را از دست بدهد همه زندگی خود را باخته و زن بیوه نه تنها برای جامعه موجودی نامبارک محسوب می شود بلکه از سوی اعضای خانواده نیز طرد می شود.

 

به گفته وی زنان بیوه باید همواره لباس سفید پوشیده ،غذای ساده بخورند و نمی توانند مانند افراد عادی درجشن رنگ بازی ‘هولی’ و ‘دیوالی ‘ شرکت کنند و بسیاری از آنها با پناه بردن به شهر ‘ورینداوان’ و یا دیگر نقاط در انتظار مرگ می شوند.

 

‘ورینداوان’ شهری مقدس اســت که بسیاری از زنان بیوه هند برای فرار Escape از زندگی طاقت فرسا پس از آنکه خانواده های شان آنها را به حال خود رها می کنند به آنجا پناه می آوردند.

 

در این شهر مقدس بیش از چهار هزار معبد به عنوان پناهگاهی برای زنان بیوه که توسط خانواده هایشان طرد می شوند ،تبدیل شده اســت.

 

این شهر مکانی برای زنان فراموش شده اســت که پس از مرگ همسرانشان بی پناه و فقیر مانده اند. بر اساس باوری خرافی در هند زنان بیوه در فوت همسرانشان مقصرند و زندگی با آنها باعث فقر و تنگدستی می شود.

 

‘آرتی ارورا’ پیر زن ۷۰ ســاله که در مراسم ازدواج در معبد گوبینات در ۱۵۰ کیلومتری دهلی نو شرکت کرده بود گفت که وقتی شوهرم مرد،مرا از خانه بیرون انداختند.

 

وی افزود: اعضای خانواده فکر می کردند که شاید باعث این بدبختی من هستم و تقدیر مرا به این شهر مقدس آورد تا در این شهر به زندگی ام پایان دهم.

 

‘انو باردواج’ یکی دیگر از زنان بیوه که در مراسم ازدواج این زوج در معبد گوبینات شرکت کرده بود گفت که پس از مرگ همسرم زندگی بسیار دشواری را سپری کردم و بیشتر روزها برای زنده ماندن از غذای معبد اســتفاده می کنم.

 

وی اظهار کرد خانواده ام از وضعیت دشوار من اطلاع دارند ولی هیچ کاری به دلیل اینکه مرا نحس می دانند انجام نمی دهند.

 

به نقل ایرنا، پس از آنکه در ســال‌های اخیر چندین موسسه خیریه در این شهر فعالیت های شان را در راســتای حمایت و مراقبت از بیوه ها آغاز کردند شمار بیوه هایی که به این شهر می‌آیند افزایش یافته اســت.

 

این سازمان ها تلاش کردند که افراد را تشویق به ازدواج با زنان بیوه کنند و همه ســاله برای آنها در محل معابد این شهر جشن های مختلف را برگزار می کنند.

 

دادگاه عالی هند ســال گذشته دولت را موظف کرد که به زندگی بیوه های شهر ورینداوان سر و سامان دهد.براساس گزارش های منتشر شده هندوستان حدود ۴۰ میلیون بیوه دارد

 

 

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت