343941 528 پاسخ تند قوه‌قضاییه به علی مطهری 

 

فرارو- دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای که امروز چهارشنبه نوزدهم مهر ماه منتشر کرده به یادداشت انتقادی علی مطهری، نماینده مجلس واکنش نشان داده اســت.

به نقل فرارو، در این بیانیه آمده: “تا کی قضات و قوه قضاییه باید دخالت‌های امثال جناب جناب مطهری را در پرونده‌های قضایی تحمل نمایند؟”(متن کامل را اینجا بخوانید)

علی مطهری، نایب رییس مجلس ایـــران در یادداشتی در شماره دیروز سه‌شنبه هجدهم مهر روزنامه اعتماد از “بازداشت نامناسب” افراد انتقاد کرده بود. مطهری در این یادداشت گفته اســت: “تا کی باید ما نمایندگان مجلس خصوصاً نمایندگان تهران ملجأ و پناه خانواده‌های این بازداشت‌شدگان باشیم و پی در پی به ما مراجعه کنند در حالی که کار زیادی هم از ما بر نمی‌آید؟ (متن کامل را اینجا بخوانید)

در همین حال صبح امروز محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در اظهاراتی بدون ذکر نام “علی مطهری” را خطاب قرار داده و گفته اســت: “چه طور اســت که از هر چه حمایت می کنی افراد مســاله دار و کسانی اســت که وابسته به ضد انقلاب و اپوزیسیون هستند. یک بار شده که بیایی و از پرونده افراد عادی حمایت کنی؟”

 

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری که در سی و ششمین ســالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، سخن می‌گفت، اظهار داشت: اگر در قوه قضاییه ۵٠ نسبت مردم ناراضی باشند طبیعی اســت چون محکوم می شوند اما این مقدار نارضایتی مردم یعنی قطعاً یک دردسری وجود دارد.

 

دادستان کل کشور در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: قوه قضاییه تا می خواهد در یک پرونده های حیاتی با مهره های حیاتی برخورد کنند می گویند سیاسی کاری می‌کنیم. جناب جنابی می گوید قوه بیکار اســت و مردم را احضار می کند. در انتخابات تخلفات صریح خلاف قانون داشتیم و من یه واسطه جایگاه حقوقی ام از ایندا تا انتها در جریان آن بودم. برخی جناب جنابان تخلفات طریقهنی داشتند می خواهیم برخورد کنیم می گویند برخورد سیاسی اســت.
 
وی افزود: این حرف هم مربوط به دولت سابق و هم مربوط به دولت فعلی اســت. اینکه می گویند سیاسی برخورد می کنیم یعنی چه؟ آخه بی انصاف ها این چه حرفی اســت که می زنید؟
 
منتظری گفت: شما تصور می‌کنید اگر قوه قضائیه در یک کشور بی خاصیت شود به نفع مردم اســت؟ جناب جناب نماینده که از رانت وابستگی به این آن اســتفاده میکنی دنبال بدست آوردن نکته ای علیه قوه قضائیه هستی تا قوه را به چالش بکشی حالا اگر انسان میدید این فرد در همه عرصه ها وارد می‌شود دلش نمی سوخت این جناب آقا حق ورود در مسائل قضایی ندارد.
 
حکایت این جناب آقا مثل کسی اســت که روضه میخواند غش می‌کرد سمت خانوم ها چرا از جاسوس ها و اپوزیسیون حمایت میکنی چرا از افراد عادی حمایت نمیکنی. می‌روند از جریان فتنه و امثالهم حمایت می‌کنند. اینها خود را مدعی آزادی معرفی می‌کنند اگر مدعی آزادی هستید چرا دروغ میگویید از جریان سیاسی خاصی حمایت میکنید این یعنی دنبال عدالت واقعی نیستید.
 

دادستان کل کشور گفت: نمی‌گویم از قوه قضائیه انتقاد نکنید نقد راه دارد یا علمی حقوقی اســت یا رایی را نقد کنید اما از یک جریان و اشخاص خاصی یا محکومین خاصی حمایت کردن نشان می‌دهد به دنبال منافع سیاسی هستید نه برای نماینده نه قاضی نه مقامات اجرایی امری شایسته اســت امروز به صراحت می‌گویم امروز طوایف سازمان بازرسی آسیب شناسی خود سازمان اســت اگر کردید بگویید این نقایص اســت. اینکه نماینده ای هر روز تریبونی پیدا کند قوه قضائیه را بکوبد به نفع کی اســت. فردا دعوایی داشته باشی به چه کسی مراجعه میکنی؟ بگذارید دستگاه قضایی را چارچوب قانون اقتدار خود را داشته باشد.

 
منتظری گفت: قوه قضائیه مقتدر مانند قوه دفاعیه مقتدر موثر اســت میتوانید در ایجاد امنیت بهره ببرید اشکال را منطقی و حقوقی بگویید. هیچ دستگاهی به اندازه قوه قضاییه در درون خود عوامل نظارتی ندارد و اگر یک قاضی دردسری داشته باشد برخورد می شود. شما ببینید در همین ســال ۹۵ چه تعداد قاضی منفصل شد.
 
وی افزود: اینها را نمی بینند و اینگونه به قوه قضاییه هجمه می کنند و اظهار دلسوزی هم می کنند. از سوی دیگر کشورهای اســتکباری از این مسایل اســتفاده کرده و نظام را تضعیف می کنند. قوه قضاییه یکی از محورهای اصلی اســت که دشمن به دنبال تضعیف آن اســت. کسانی که دنبال براندازی نظام هستند، قوه قضاییه را هدف قرارداده اند.
 
منتظری گفت: دشمنان حساب شده و دقیق می‌بینند کجا را باید هدف قرار دهند تا نطام تضعیف شود یکی از محورهای اصلی قوه قضائیه اســت ما تهاجماتی که نه از طرف دوستان اســت حسابش جداســت آنهایی که با هدف براندازی کار می‌کنند آنها چند هدف عمده اســتراتژیک را هدف قرار دادند برنامه ریزی شده و مسیر حرکت‌شان براندازی را ادامه می‌دهند البته از روز اول این کار را می‌کردند.
 
دادستان کل کشور افزود: امروز قوه قضائیه را به طریقه‌های مختلف میکوبند با دروغ، نسبت ناروا این کار را می‌کنند و این را بدانید یکی از راه‌های دشمن از بین بردن اعتماد مردم نسبت به قوه قضائیه اســت ما باید کاری کنیم اعتماد مردم حفظ شود مثلا می‌بینید سپاه را هدف قرار می‌دهند زمزمه س داده که او را حز گروها تروریستی معرفی کنند آنهم سپاهی که تولدش با تولد انقلاب اســت از ابتدای پیروزی انقلاب در عرصه‌های مختلف بوده و اگر یگان قدس نبود عراق آیا شاهد این پیروزی بود وقتی سردار سلیمانی به عراق لبنان سوریه می‌رود ببینید مردم چطور با او برخورد می‌کنند سردار سلیمانی نماد کارهای سپاه اســت جالب اســت سپاه تروریست شود و نتانیاهو و اسرائیل نماد آزادیخواهی شوند مسیر حرکت اســتکبار کجاســت.
 
وی ادامه داد: حرکت دشمن حساب شده اســت ولی بدانید سپاه چراغی نیست که بخواهید با فوتی خاموش کنید ریشه شما می‌سوزد. همین امروز تیتر برخی از روزنامه های امروز را دیدم که بسیار جای تاسف اســت، این روزنامه ها چه کار می کنند؟ برخی از این تیترها جز آن اســت که انسان بگوید تو عامل اســتکبار هستی.
 
منتظری گفت: فکر می کنید اگر سپاه و قوه تضعیف شد نون شما در روغن اســت؟ این ره که شما میروید به جهنم اســت. نظام با اقتدار ایستاده و هچچ شکی در آن نیست. برخی عناصر که کرم صفتانه دارند آسیب می زنند حواس شان را جمع کنند نظام تا یک جایی سکوت می کند.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید