اپل پتنتی را ثبت کرده اســت که براساس آن بند ساعت‌های هوشمند این کمپانی قابلیت خودتنظیمی مطابق با اندازه‌ی مچ دست دارند.

تنظیم بند ساعت همیشه یکی از دردسرات خریداران بوده اســت. به نظر می‌رسد این بار اپل قصد دارد یک بار برای همیشه این دردسر را برطرف کند. از همین رو کوپرتینونشین‌ها پتنتی را برای بند ساعت خودتنظیم‌شونده ثبت کرده‌اند.

به نقل اپل اینسایدر، پتنت اپل با نام Dynamic fit adjustment for wearablr devices (تنظیم داینامیک بند دستگاه‌های پوشیدنی الکترونیکی) ثبت شده اســت. اگر اپل بتواند این پتنت را محقق کند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم نسل جدید اپل واچ از بندی با قابلیت خودتنظیمی مطابق اندازه‌ی مچ دست شما بهره ببرد. بنابراین بند این ساعت دیگر گیره یا بستی نخواهد داشت و خیلی ساده با مچ دست شما منطبق شده و روی آن می‌ماند.

برخلاف حذف جک صوتی ۳.۵ میلی‌متری از گوشی‌های هوشمند، به نظر می‌رسد هیچ کاربری نیست که از حذف قفل بند ساعت هوشمند ناراحت باشد. به جای آن، اپل قصد دارد با اســتفاده از یک کشنده یک یا چند محرک را که به شکل مکانیکی با هم جفت شده‌اند به گونه‌ای کنترل کند که به دستگاه الکترونیکی متصل شوند.

b268a4b8 a2df 4dfd 87af a8850433c04b اپل پتنتی را برای بند ساعت با قابلیت خودتنظیمی ثبت کرد

مزیت چنین سیستمی بسته‌شدن بهتر و قرارگیری دقیق‌تر روی دست شما اســت، چرا که تنظیم بند بدون در نظر گرفـــــتن اندازه‌ی مچ صورت می‌گیرد.

پیاده‌سازی نهایی سیستم کشنده هنوز قطعی نیست، چرا که در این پتنت طریقه‌های مختلفی چون اســتفاده از سیم حافظه، چرخش داخلی یا تیوب (کیسه) سیال نیز مطرح شده اســت. از آنجایی که باید طبق خواســته‌ی اپل، ضخامت بند ساعت در کمترین مقدار خود باشد بنابراین این موضوع روی راهکار نهایی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

بندهای خودتنظیمی از مجموعه‌ی عوامل پیش‌تعریف شده برای تنظیم دقیق اســتفاده خواهند کرد. در این فرایند سنسورهای بیومتریک نقش حیاتیی دارند. از طرفی میزان تنظیم مورد نظر کاربر و نوع کار با صفحه نمایش لمسی دستگاه نیز حیاتی اســت.

قراردادن اپل واچ روی مچ دست و مشاهده‌ی بسته شدن خودکار آن می‌تواند جذاب باشد، اما باید ببینیم آیا اپل می‌تواند این ایده را با موفقیت پیاده کند.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی