دوربین های گوشه یا Corner Camera ها دوربین هایی هستند که از لنزهای معمولی گوشی های هوشمند برای دیدن زاوایای مختلف و پشت اجسام اســتفاده می کنند. این دوربین ها ویدئوی ضبط شده از سایه هایی که را در اثر تابش نور از سوی مقابل گوشه ها ایجاد می شود مورد مطالعه قرار می دهند. این سیستم می تواند پس از چند ثانیه اجسام متحرک را از اجسام ساکن تشخیص دهد.

میهنی ها – مجموعه جدید را می توان در هر کاری از اتومبیل های خودکار تا نجات افراد در شرایط اضطراری مورد اســتفاده قرار داد.
شاید توانایی دیدن آنچه که در پشت دیوارها و سوی مقابل گوشه ها (در مسیرهای ال شکل) می گذرد یک قدرت فرا انسانی به نظر برسد، اما پیشرفـــــت های انجام شده در فناوری اکنون این توانایی را به یک واقعیت تبدیل کرده اســت.
سیستم جدیدی به نام دوربین های گوشه (CornerCameras) در موسسه MIT ساخته شده اســت. این سیستم از دوربین گوشی های هوشمند برای سرک کشیدن به آن سوی گوشه ها و نشان دادن اجسامی که در پشت دیوار قرار دارد اســتفاده می کند.
توانایی دیدن آن سوی اجسام و موانع، می تواند به آتش نشان ها کمک کند که افراد را در ساختمان های در حال سوختن پیدا کنند و یا اتومبیل های خودکار را قادر سازد که عابرین پیاده را در نقاط کور تشخیص دهند.
این پروژه در آزمایشگاه علوم کامپیوتری و هوش مصنوعی (CSAIL) متعلق به موسسه ی MIT انجام شده اســت. سیستم عــکسبرداری CSAIL از نور منتصــویر شده برای تشخیص اشیاء یا افرادی که در نقاط پنهان از چشم حضور دارند اســتفاده کرده و سرعت و جهت حرکت آن ها را در هر لحظه محاسبه می کند.
برای آن که طریقهن شود این سیستم چگونه کار می کند، تصور کنید که شما در حال راه رفـــــتن در یک راهروی ال شکل هستید، و بین شما و اشیائی که در آن سوی گوشه هستند، دیواری وجود دارد.
1x1.trans امکان دیدن آن سوی دیوار با دوربین هوشمند Corner Camera


این اشیاء نور بسیار کمی را از خود بازتاب داده و به بخشی از زمین می فرستند که در خط دید شما قرار دارد؛ به این ترتیب سایه ای مبهم از شیء روی زمین ایجاد می شود که “نیم سایه” نام دارد.
سیستم معرفی شده با اســتفاده از ویدئوی این نیم سایه می تواند مجموعه ای از عــکــس هـا یک بعدی را به یکدیگر بچسباند که اطلاعاتی در مورد شیء مخفی شده در پشت دیوار در اختیار ما می گذارند.
اگرچه در حال حاضر نمی توان این سیستم را به طور مستقیم در گوشی های هوشمند اجرا کرد، و اجرای آن به یک لپ تاپ و نرم افزاری مخصوص نیاز دارد، ممکن اســت در آینده ی نزدیک این امکان برای گوشی های هوشمند محقق شود.
کاترین بومن، که نویسنده ی اصلی مقاله ای در مورد این سیستم اســت می گوید: ” گرچه این اشیاء در واقعیت برای دوربین مرئی نیستند، ما می توانیم از نحوه ی اثر گذاری حرکات آن ها بر نیم سایه مطلع شده و موقعیت آن ها در زمان حال و آینده (در صورت حرکت) را مشخص کنیم.”
“به این ترتیب ما نشان دادیم که می توان از دیوارها و سایر موانعی که لبه دارند به عنوان دوربین های طبیعی اســتفاده کرد تا صحنه های مخفی شده در پشت آن ها آشکار شود.”
“اگر یک کودک به ناگهان به خیابان بدود، ممکن اســت راننده نتواند به موقع واکنش نشان دهد.”
“اگرچه هنوز به آن نقطه ایده آل دست نیافته ایم، اما فناوری هایی از این نوع می توانند روزی برای هشدار زودهنگام به راننده و کمک به بسیاری از شرایط مرگ و زندگی کمک کنند.”
بیشتر رویکردهایی که برای دیدن فضای پشت اشیاء وجود دارد، با لیزرهای مخصوص در ارتباط اســت.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی