حکم نهایی برای این سه خواننده محبوب (تصــویر)

 

خبری که باعث شوکه شدن همگان شد با میهنی ها همراه باشید علی لهراسبی، سینا سرلک و رضا صادقی به اتهام مشارکت در سرقت ادبی از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران گناهکار شناخته شدند که رای صادره برای این سه خواننده مطرح و مردمی تحمل دو ســال حبس تعزیری اســت.

 

علی لهراسبی و رضا صادقی ترانه سوغاتی از اردلان سرفراز را خوانده و منتشر کرده بودند و که رضا صادقی در یادداشتی عنوان کرده بود این اثر را به شکل زمزمه وار و دلی خواندم و مثل قطعات خاطره انگیز دیگر در کانال تلگرامم قرار دادم

 

و به اشتباه برخی سایت های پخش آثار موسیقایی این قطعه را اثر جدید من معرفی و پخش کردند. گفتنی اســت رضا صادقی در پایان این یادداشت از اردلان سرفراز عذرخواهی کرده بود.قطعه برخیز با صدای سینا سرلک که به عنوان یکی از قطعات سریال پربیننده شهرزاد منتشر شده بود

 

نیز در گذشته با صدای ابراهیم حامدی و با نام محتاج منتشر شده بود که سروده اردلان سرفراز اســت و ســال ها پیش در کتاب از ریشه تا همیشه این ترانه سرا، با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایـــران به چاپ رسیده اســت.

 

اردلان سرفراز با وکالت صالح دادگر پیگیری های لازم را انجام داده اســت. این پرونده در دادگاه فرهنگ و رسانه بررسی و منجر به صدور کیفرخواســت شده. سپس به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کارکنان دولت ارجاع و نهایتا رای صادر شده خبر از محکومیت این سه خواننده داشته اســت.

 

در رای دادگاه آمده اســت:در خصوص اتهام جناب جنابان۱- رضا صادقی، سینا سرلک و علی لهراسبی مبنی بر مشارکت در سرقت ادبی حسب شکایت جناب جناب اردلان سرفراز بدین شرح که مشتکی عنهم ترانه ای به نام سوغاتی و غزلی با عنوان محتاج را که توسط شاکی پرونده سروده شده اســت را بدون کسب اجازه از ایشان اجرا و پخش کرده و در فضای مجازی عرضه نموده اند.

 

علیهذا دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی جناب جناب اردلان سرفراز با وکالت جناب جناب صالح دادگر، ملاحظه مستندات و ابرازی شاکی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که بلحاظ عدم حضور متهمین مصون از ایراد و اعتراض باقی مانده اســت و عدم حضور متهمین

 

علیرغم احضار و دعوی از طریق نشر آگهی و همچنین امعان نظر به مفاد کیفرخواســت صادرهبزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ حکم به محکومیت هر یک از متهمین به تحمل ۲ ســال حبس تعزیزی صادر و اعلام می گردد.

 

رای صادره حسب مدلول مواد ۳۷۴ و ۳۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری غیابی و ظرف مهلت قانونی بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مهلت قانونی بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر اســتان تهران می باشد.

 

504654221 irannaz com حکم نهایی برای این سه خواننده محبوب (تصــویر)

 

1361158694 irannaz com حکم نهایی برای این سه خواننده محبوب (تصــویر)

 

1507680290 444 149469272413667 irannaz com حکم نهایی برای این سه خواننده محبوب (تصــویر)

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت