تصــویرهایی از پنت هاووس ۵۳ میلیارد تومانی در دوبی

 

به نقل میهنی ها برخی از ساخت و ساز ها و بررج هایی که در دنیا ساخته شده اند بیشترین امکانات و نبوغ را در حیطه معماری در خود دخیل کرده اند ،برج خلیفه نیز،که بلندترین سازه ساخت بشر دنیاســت

 

پنت هاوس آن چشم اندازی رویایی دارد و قرار اســت به قیمت ۱۳٫۶ میلیون دلار به فطریقه برسد.پنت هاوس برج خلیفه دوبی ۶۶۵ متر مربع مساحت دارد که شامل چهار اتاق خواب، پنج حمام، یک ســالن پذیرایی رویایی و یک آشپزخانه مدرن اســت.

 

چشم اندازهای برج خلیفه باورنکردنی اســت و نفس را در سینه حبس می کند. البته دکور داخلی و امکانات این پنت هاوس، راحتی آن را دوچندان کرده اســت. اما سوال اصلی اینجاســت:چه کسی توان خرید آن را دارد؟ساخت برج خلیفه در ســال ۲۰۰۴ شروع شد و در ۴ ژانویه ۲۰۱۰ بهره برداری شد.

 

نام “خلیفه” در روز بهره برداری توسط شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، امیر دبی و به افتخار وی به این برج داده شد.برج خلیفه ۸۲۸ متر ارتفاع، ۱۶۰ طبقه، بیش از هزار واحد آپارتمان، ۴۹ طبقه اداری، ۴ اســتخر و یک کتابخانه مخصوص ساکنان برج دارد.علاوه بر این یک هتل با ۱۶۰ اتاق در طبقات پایینی برج با نام طراح مد ایتالیایی جورجیو آرمانی واقع شده اســت.از دیدن این عــکــس هـا لذت ببرید

 

589157010 irannaz com تصــویرهایی از پنت هاووس 53 میلیارد تومانی در دوبی

 

1800245592 irannaz com تصــویرهایی از پنت هاووس 53 میلیارد تومانی در دوبی

 

1880432690 irannaz com تصــویرهایی از پنت هاووس 53 میلیارد تومانی در دوبی

 

1274109611 irannaz com تصــویرهایی از پنت هاووس 53 میلیارد تومانی در دوبی

 

1118537759 irannaz com تصــویرهایی از پنت هاووس 53 میلیارد تومانی در دوبی

 

813776804 irannaz com تصــویرهایی از پنت هاووس 53 میلیارد تومانی در دوبی

 

866699153 irannaz com تصــویرهایی از پنت هاووس 53 میلیارد تومانی در دوبی

 

558004849 irannaz com تصــویرهایی از پنت هاووس 53 میلیارد تومانی در دوبی

 

347806864 irannaz com تصــویرهایی از پنت هاووس 53 میلیارد تومانی در دوبی

 

152874217 irannaz com تصــویرهایی از پنت هاووس 53 میلیارد تومانی در دوبی

 

2010146136 irannaz com تصــویرهایی از پنت هاووس 53 میلیارد تومانی در دوبی

 

29623520 irannaz com تصــویرهایی از پنت هاووس 53 میلیارد تومانی در دوبی

 

2144854041 irannaz com تصــویرهایی از پنت هاووس 53 میلیارد تومانی در دوبی

 

356482260 irannaz com تصــویرهایی از پنت هاووس 53 میلیارد تومانی در دوبی

 

109928452 irannaz com تصــویرهایی از پنت هاووس 53 میلیارد تومانی در دوبی

 

779217605 irannaz com تصــویرهایی از پنت هاووس 53 میلیارد تومانی در دوبی

 

1507680290 444 149469272413667 irannaz com تصــویرهایی از پنت هاووس 53 میلیارد تومانی در دوبی

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت