فرارو- در جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت اســتانداران هفت اســتان هرمزگان، قزوین، لرستان، خراسان جنوبی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و البرز از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفـــــتند.

 338593 368 ۷ اســتاندار جدید دولت دوازدهم را بشناسیم

به نقل فرارو، فریدون همتی، عبدالمحمد زاهدی، موسی خادمی، محمدمهدی مروج‌الشریعه، اسماعیل تبادار، علی‌محمد احمدی و محمدعلی نجفی به‌ترتیب به‌عنوان اســتانداران اســتان‌های هرمزگان، قزوین، لرستان، خراسان جنوبی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و البرز از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفـــــتند.

حسن روحانی در جلسه هیات دولت گفت: «پذیرفـــــتن مسئولیتی مانند اســتانداری که عالی‌ترین مقام دولت در اســتان‌ها  محسوب می‌شود، بی‌تردید مسئولیت سنگین و دشواری اســت، لذا همه وزرا باید از فعالیت اســتانداران به عنوان منتخبان هیات دولت، پشتیبانی کنند.»

روحانی توجه به خواســت و مطالبه مردم و حفظ روحیه آنها برای حضور در انتخابات را مورد تأکید قرار داد و افزود: «مردم خواســت و مطالبه خود را در دوران انتخابات و در اجتماعات مختلف مطرح کردند که باید در اداره اســتان‌ها به آن توجه شود.»

رییس جمهور همچنین بر عمل براساس مشی اعتدالی و توجه اســتانداران به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال تاکید کرد.

او خواســتار شایسته ســالاری در کشور شد و گفت: «مسئولین همچنین باید به شایسته‌ســالاری توجه جدی داشته باشند و تمام انتخاب‌هایشان بایستی بر مبنای شایستگی انجام بگیرد و نبایستی موضوعاتی مانند اقوام، دوستان و آشنایان تأثیری در انتخاب‌هایشان داشته باشد. ضمن اینکه هرکس از شایستگی بیشتری برخوردار اســت،‌ شرعاً نیز حق با اوست و باید مسئولیت را برعهده بگیرد.»

روحانی توجه به جوانان و بانوان کشور را ضروری دانست و گفت: «امروز در فضایی که بانوان کشور تحصیلکرده و در مراتب مدیریتی، علمی، پژوهشی و تحقیقاتی موفق ظاهر شدند، لازم اســت در بخش‌های مختلف مدیریتی و اشتغال از ظرفیت آنها اســتفاده شود و بایستی تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌هایی که از گذشته در این زمینه وجود داشته را جبران کنیم.»

این تاکید روحانی در شرایطی اســت که در میان هفت اســتاندار معرفی شده هیچ کدام زن نبودند. در جریان انتخابات ریاســت جمهوری یکی از مطالبات اصلی اســتفاده از زنان در مدیریت عالی کشور بود.

روحانی در پایان سخنان گفت: «اســتاندار و خانواده وی بایستی در محل مأموریت خود به طور کامل و با همه وجود برای خدمتگزاری مستقر شود.»

338595 390 ۷ اســتاندار جدید دولت دوازدهم را بشناسیم

حضور اســتانداران جدید در جلسه هیات دولت

در حاشیه جلسه امروز هیات دولت وزیر کشور نیز توضیحاتی درباره اســتانداران منصوب شده  داد. رحمانی فضلی گفت: «امروز ٧ تن از اســتانداران را تعیین کردیم که ۴ نفر موجود بودند و جابه جا کردیم و ٣ نفر هم اســتاندار جدید آمدند.»

او افزود: «در دور جدید با توجه به ارزیابی هایی که از عملکردها داریم تعدادی جا به جا میشوند، برخی خودشان تقاضا کردند که در دستگاه های اجرایی دیگر ادامه همکاری دهند و تعدادی نیز تقاضا داشتند از خدمت مرخص و بازنشسته شوند.»

 

وزیر کشور در پاسخ به اینکه از ۲۴ اســتاندار باقی مانده امکان انتخاب اســتاندار زن نیز وجود دارد، گفت: «این موضوع در حالی پیگیری اســت و تلاش بر این اســت که اســتاندار زن نیز انتخاب شود.»

 338596 991 ۷ اســتاندار جدید دولت دوازدهم را بشناسیم

حضور اســتانداران جدید در جلسه هیات دولت

همچنین در حاشیه جلسه هیات دولت محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور درباره انتصاب اســتاندار زن توضیحاتی بیشتری داد، او گفت: «وزارت کشور به این منظور تلاش بسیار زیادی کرده و کمیته‌ای هم در این خصوص تشکیل داده اســت. باید قبول کرد انتخاب اســتاندار انتخاب سختی اســت، اســتاندار علاوه بر اینکه باید با مدیران کل وزارتخانه‌ها در اســتانها هماهنگ کند و وی را بپذیرند، باید کارهایش را با ۱۴ ارگان حکومتی هم تنظیم کند. البته اســتاندار رئیس امنیت اســتان هم هست.

 

واعظی افزود: «ما در انتخاب مسئولین تفاوت جنسیتی قائل نمی‌شویم. البته توانایی‌هایی که فرد باید داشته باشد خیلی حیاتی اســت. از سوی دیگر باید به گذشته هم برگردیم، بالاخره جناب جنابان این مراحل را طی کرده و بخشدار، فرماندار و معاون اســتاندار بودهاند. درمورد زنان این کار را اخیرا شروع کرده‌ایم. در دولت یازدهم تعدادی فرماندار و معاون اســتاندار از میان زنان انتخاب شدند اینها زمان می‌برد ولی محدودیتی نداریم.»

انتصاب هفت اســتاندار تاکنون واکنش جدی در پی نداشته اســت اما چیزی که مشخص اســت به نظر می رسد، دولت تصمیم گرفـــــته اســت در این زمینه هم انتخاب غافلگیر کننده ای صورت ندهد. شواهد نشان می دهد حسن روحانی در انتخاب اســتانداران نیز همان مسیر انتخاب وزرا را در پیش گرفـــــته اســت.

نگاهی به کارنامه هفت اســتاندار معرفی شده این موضوع را بیشتر نشان می دهد.

فریدون همتی

338586 593 ۷ اســتاندار جدید دولت دوازدهم را بشناسیم

فریدون همتی که پیش از این اســتاندار قزوین بود به‌عنوان اســتاندار جدید هرمزگان معرفی شد. او از اســتانداران اعتدالگرای دولت به حساب می آید.

همتی سابقه مدیرکلی در صدا و سیمای مراکز لرستان، ایلام و آذربایجان غربی را دارد؛ همچنین نماینده مردم حوزه انتخابیه ایلام در مجلس هفتم شورای اسلامی بود.

 از دیگر سوابق وی می‌توان به مشاورت عالی رحمانی فضلی و مسئولیت امور اســتان‌های دیوان محاسبات کشور و معاونت حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور اشاره کرد.

 

همتی در ســال ۱۳۹۴ به مدت چهار ماه سرپرست اســتانداری قم را برعهده داشت و از آبان ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۶ اســتانداری قزوین بوده اســت.

 

عبدالمحمد زاهدی

338587 587 ۷ اســتاندار جدید دولت دوازدهم را بشناسیم 

زاهدی به عنوان اســتاندار قزوین منصوب شده اســت. او اهل بروجرد و سیاســتمداری اصلاح طلب اســت.

 «زاهدی» ۱۰ آذرماه ۹۲ به‌عنوان اســتاندار کردستان منصوب و مراسم تودیع وی ۱۸ آذرماه ۹۲ در سنندج برگزار شد.

«زاهدی» از ســال ۶۰ به‌عنوان کارشناس وارد وزارت کشور شده و ۳ ســال در آن پست خدمت کرده و از سوابق وی می‌توان به ۲ ســال مسئولیت امور اســتان‌های وزارت کشور، ۴ ســال و ۶ ماه معاونت سیاسی اســتانداری سیستان و بلوچستان و نزدیک به ۷ ســال معاونت سیاسی اســتانداری کرمانشاه، اســتاندار اســتان مرکزی در ســال ۸۴ قبل از روی کار آمدن دولت نهم و اســتاندار کردستان اشاره کرد.

موسی خادمی

338588 598 ۷ اســتاندار جدید دولت دوازدهم را بشناسیم

 

 خادمی به عنوان اســتاندار اســتاندار جدید لرستانمنصوب شده اســت.

 سید موسی خادمی در ســال ۱۳۴۷ در روستای سادات امام‌زاده علی(ع) از توابع شهرستان چرام در اســتان کهگیلویه و بویراحمد متولد شد و دارای دکترای مدیریت اســتراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی اســت.

خادمی در سابقه خود معاونت برنامه‌ریزی اســتانداری اســتان کهگیلویه و بویراحمد و معاونت برنامه‌ریزی اســتانداری اســتان بوشهر در دولت اصلاحات را دارد؛ وی همچنین سوابق عضویت در هیئت مدیره و معاونت اقتصادی مؤسسه شرکت سرمایه‌گذاری نفت، مدیریت شیلات اســتان کهگیلویه و بویراحمد و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران را در کارنامه خود دارد و از دولت یازدهم تاکنون اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد بوده اســت.

محمدمهدی مروج‌الشریعه

338589 986 ۷ اســتاندار جدید دولت دوازدهم را بشناسیم 

مروج الشریعه به عنوان اســتاندار جدید خراسان‌جنوبی منصوب شده اســت.

 

او متولد نیشابور و دانشجوی دکترای جغرافیا (برنامه‌ریزی و مدیریت شهری) اســت.

زمستان ۹۴ با حکم رحمانی فضلی وزیر کشور به‌عنوان معاون اقتصادی و توسعه منابع اســتانداری خراسان رضوی در دولت روحانی منصوب شد و مدیریت‌کل برنامه‌ریزی و مدیر‌یت‌کل اقتصادی اســتانداری خراسان رضوی را پیش از آن به‌عهده داشت.

در ســال ۹۲ نیز برخی از نمایندگان مجلس و همچنین تعدادی از فعالان ستادهای روحانی در خراسان رضوی خواســتار انتصاب مروج‌الشریعه به‌عنوان اســتاندار خراسان رضوی بودند.

محمدمهدی مروج‌الشریعه مسئولیت معاونت برنامه‌ریزی اســتانداری سیستان و بلوچستان و معاونت برنامه‌ریزی اســتانداری خراسان رضوی در دولت‌های نهم و دهم را نیز در پرونده دارد.

اسماعیل تبادار

 338590 125 ۷ اســتاندار جدید دولت دوازدهم را بشناسیم

تبادار به عنوان اســتاندار جدید فارس منصوب شده اســت. 

 

 او سوابقی از جمله معاونت عمرانی اســتانداری فارس، اســتانداری بوشهر، معاونت عمرانی اســتانداری بوشهر و مدیریت عامل شرکت فرودگاه‌های کشور را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

 

تبادار همچنین سابقه شهردار گچساران، مدیرکل فنی اســتانداری کهگیلویه و بویر احمد و معاون برنامه ریزی اســتانداری گیلان را در کارنامه دارد.

 

علی‌محمد احمدی

338591 298 ۷ اســتاندار جدید دولت دوازدهم را بشناسیم 

احمدی به عنوان اســتاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد منصوب شده اســت.

 

علی‌محمد احمدی دارای مدرک دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران و نمایندگی مردم حوزه جنوب اســتان ایلام در مجلس نهم را در کارنامه خود داشته و هم‌اکنون به‌عنوان مشاور عالی وزیر نفت مشغول فعالیت اســت.

عضویت در شورای پژوهشی وزارت اقتصادی و امور دارایی، عضویت  در کارگروه مشترک بررسی عملکرد وزارت آموزش و پرورش، عضویت  در شورای راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایـــران، نمایندگی مردم دهلران، آبدانان و دره شهره بدره در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نایب‌رئیسی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و عضویت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و سیاســت‌های اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی از جمله سوابق اســتاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد اســت.

احمدی سوابق متعدد دیگر از جمله عضویت در هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، ریاســت پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، عضویت در شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، عضویت در گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، عضویت در شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عضویت  در شورای عالی بیمه سلامت ایـــران،  ریاســت کمیته آموزش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی و  مدیریت‌کل دفتر برنامه‌ریزی منابع مالی و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در کارنامه خود دارد.

ارائه ۳۳ مقاله در مجامع علمی، نگارش ۱۲ عنوان کتاب و انجام ۳۱ طرح تحقیقاتی نیز از دیگر سوابق علمی و پژوهشی دکتر علی‌محمد احمدی اســت.

محمدعلی نجفی

 338592 732 ۷ اســتاندار جدید دولت دوازدهم را بشناسیم

نجفی به عنوان اســتاندار جدید البرز منصوب شده اســت. 

  نجفی متولد ۱۳۳۵ آستانه اشرفیه عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و دارای مدرک دکترای مدیریت اســتراتژیک از مهر ســال ۹۲ به‌عنوان اســتاندار گیلان منصوب شد.

 از جمله سوابق محمدعلی نجفی به معاونت طرح و برنامه و اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری ــ صنعتی کیش، سرپرستی منطقه ویژه اقتصادی انزلی، عضویت هیئت مدیره شرکت صنایع مس شهید باهنر، عضویت هیئت مدیره و مدیریت‌عامل شرکت هلدینگ هتل‌های پارس، عضویت هیئت‌مدیره شرکت بورس بین‌المللی نفت و گاز و پتطریقهیمی، ریاســت هیئت‌مدیره و مدیر‌یت‌عامل سازمان چای کشور، سرپرستی شرکت عمران گیلان، معاونت برنامه‌ریزی و اداری مالی اســتانداری گیلان، ریاســت دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان، ریاســت هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاون روستایی ایـــران و مدیر‌یت‌کل تعاون روستایی اســتان گیلان می‌توان اشاره کرد.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید