رئیس دفتر رئیس جمهور از حضور رئیس جمهور کشورمان در نشست ســالانه مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.

 161238 788 روحانی به نیویورک می‌رود

 

رئیس دفتر رئیس جمهور از حضور رئیس جمهور کشورمان در نشست ســالانه مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.

به نقل تسنیم، سید محمود واعظی  رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه  جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره سفر رئیس جمهور به نیویورک نیز گفت: ایشان سفر کوتاه و فشرده‌ای خواهند داشت و در این سفر برنامه‌های مختلفی پیش بینی شده اســت.

وی افزود: سخنرانی در سازمان ملل حیاتیترین موضوع این سفر اســت.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: دیدار با ایـــرانیان، مسلمانان، نخبگان سیاسی و اصحاب رسانه و مصاحبه با رسانه‌ها از جمله برنامه‌هاییاســت که در این سفر پیش بینی شده، علاوه بر این ایشان با روسای کشورهای مختلف دیدار و گفت و گو خواهند کرد.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید