سخنگوی هیات رییسه مجلس در صفحه اینستاگرام خود نام کسانی را که برای اســتانداری مطرح هستند را به اشتراک گذاشت.
 
پست اینستاگرام بهروز نعمتی به شرح زیر اســت؛
 
گزینه های مطرح برای اســتانداری تهران ۱- اقای مهرعلی زاده۲- اقای انصاری لاری۳- اقای مقیمی

 

338657 627 گزینه‌های مطرح برای اســتانداری تهران 

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید