494704371 آموزش کامل بستن کراوات بصورت عــکسی

آموزش کامل بستن کراوات بصورت عــکسی 

تعلیم بستن کراوات مردانه را برایتان بصورت مرحله به مرحله و دقیق تعلیم می‌دهیم تا بتوانید به راحتی کراواتتان را خودتان ببندید. 

 

جلوی آینه بایستید. دکمه های پیراهنِ خود را تا بالا کامل ببندید «هم‌چنین دکمه یقه پیراهن».

 

انتهای پهن تر کروات در دست غالب شما باشد «اگر راســت دستید در دستِ راســت و اگر چپ دستید در دست چپ»

1012607919 parsnaz com آموزش کامل بستن کراوات بصورت عــکسی

جلوی آینه بایستید. دکمه های پیراهن خود را کامل ببندید. انتهای پهنتر کروات در دست غالب شما باشد

 

مراحل بعدی بستن کروات را با عــکس ها دنبال کرده و در پایان با کشیدن انتهای کروات آن را محکم کنید.

1319493410 parsnaz com آموزش کامل بستن کراوات بصورت عــکسی

نحوه بستن کروات

751074909 parsnaz com آموزش کامل بستن کراوات بصورت عــکسی

تعلیم عــکسی بستن کروات

1559881293 parsnaz com آموزش کامل بستن کراوات بصورت عــکسی

مراحل بستن کروات

1264982955 parsnaz com آموزش کامل بستن کراوات بصورت عــکسیشیوه بستن کروات

1002277638 parsnaz com آموزش کامل بستن کراوات بصورت عــکسی

تعلیم کامل بستن کراوات،

1619480236 parsnaz com آموزش کامل بستن کراوات بصورت عــکسی

تعلیم بستن کراوات با عــکس،

294656206 parsnaz com آموزش کامل بستن کراوات بصورت عــکسی

اصول بستن کراوات مردانه

1352563188 parsnaz com آموزش کامل بستن کراوات بصورت عــکسی

طریقه بستن کراوات،نحوه بستن کراوات،

 

 

جدیدترین مدل های لباس ایـــرانی و خارجی در سایت توما
تصــویر های مدل لباس مردانه و زنانه
بخش مد و پوشاک وب سایت توما