زنی بخاطر زشت بودن از خانواده اش شکایت کرد (تصــویر)

 

درست اســت که باطن حرف اول را میزند اما خیلی از افراد اول از هر چیزی زیبایی ظاهر برایشان حیاتی اســت آنابلا جفرسون زن آمریکایی اســت که از پدر و مادرش بخاطر زشت بودن بیش از حدش شکایت کرده اســت!! این زن ۴۴ ســاله تابحال ۳ بار ازدواج کرده و هر سه ازدواجش بخاطر زشت بودن وی به جدایی و طلاق ختم شده اســت و همین موضوع باعث افسردگی وی شده اســت.

 

آنابلا معتقد اســت که پدر و مادرش در زشت بودن وی و در نهایت زندگی بد و افسردگی وی سهیم بوده و به همین جهت قصد شکایت از آنها را دارد.این زن معتقد اســت که دولت نباید اجازه بچه دار شدن به مادر و پدر های زشت را بدهد و باید از بچه دار شدن آنها جلوگیری کند!

 

24478331 irannaz com زنی بخاطر زشت بودن از خانواده اش شکایت کرد (تصــویر)

 

1886552462 irannaz com زنی بخاطر زشت بودن از خانواده اش شکایت کرد (تصــویر)

آنابلا درباره ازدواج هایش می گوید که آخرین همسر وی فردی کم بینا بود که پس از جراحی و تقویت بینایی اش از وی جدا شده اســت که چرا که او را فردی زشت و ترسناک  میدیده اســت.این دردسر و جدایی برای او بسیار سخت و ناراحت کننده بوده و دچار افسردگی شده اســت.

 

1503447855 562 149469272413667 irannaz com زنی بخاطر زشت بودن از خانواده اش شکایت کرد (تصــویر)

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت