سلنا گومز به همراه معشوقه جدید خود (تصــویر)

 

سلنا گومز خواننده سرشناس آمریکایی به همراه معشوق جدیدش در حیاتیانی مجله هارپر بازار شرکت کرد.این خواننده ۲۵ ســاله مدتی اســت که با آبل مکنن تسفی که بیشتر با نام هنری د ویکند The Weeknd شناخته می شود, رابطه ای عاشقانه را آغاز کرده اســت.این زوج جدید برای دومین بار در یک مراسم رسمی حاضر شدند تا نشان دهند که رابطه ای که شروع کرده اند جدی هستند.

 

1141296366 irannaz com سلنا گومز به همراه معشوقه جدید خود (تصــویر)

 

892047662 irannaz com سلنا گومز به همراه معشوقه جدید خود (تصــویر)

 

1503447855 562 149469272413667 irannaz com سلنا گومز به همراه معشوقه جدید خود (تصــویر)

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت