جالب اســت بدانید که این جلیقه ها به راســتی ضد گلوله نبوده و عبارت “مقاوم در برابر گلوله” به منظور تعریف آن ها مناسب تر خواهد بود.

میهنی ها؛ مجله عــکسی سلاح- جلیقه های ضد گلوله از جمله تجهیزات نظامی هستند که به طور گسترده توسط نیرو های ویژه پلیس مورد اســتفاده قرار می گیرند و به نوعی ضامن حفظ حیات این افراد به شمار خواهند رفـــــت. اما تا چه اندازه در مورد این دسته جلیقه های زندگی بخش اطلاعات دارید؟ آیا به راســتی در مقابل نفوذ گلوله مقاوم هستند؟ در ادامه نگاهی خواهیم داشت به حقایقی در این خصوص که ممکن اســت از آن ها هیچ اطلاعی نداشته باشید.

جلیقه های ضد گلوله واقعا “ضد گلوله” نیستند!

جالب اســت بدانید که این جلیقه ها به راســتی ضد گلوله نبوده و عبارت “مقاوم در برابر گلوله” به منظور تعریف آن ها مناسب تر خواهد بود. در واقع زمانی که یک جلیقه مقاوم در برابر گلوله به تن دارید، نمی تواند شما را از هر تهدیدی محافظت کند و به همین دلیل اســت که لفظ ضد گلوله چندان برازنده آن نیست. به عنوان مثال ممکن اســت گلوله لبه ای دندانه دار و یا چیزی شبیه به آن داشته باشد، در آن صورت امکان عبور از جلیقه وجود خواهد داشت.

نتیجه گیری: جلیقه ضد گلوله شما را تبدیل به سوپرمن نخواهد کرد!

738885 195 خواندنی هایی درباره جلیقه های ضد گلوله!

بافت جلیقه چگونه گلوله را متوقف می کند؟

جلیقه های ضد گلوله از یک سری الیاف بسیار مستحکم بافته شده و یا غیر بافته شده تشکیل شده اند. بدین ترتیب گلوله درست همانند گیر افتادن یک توپ تنیس و یا والیبال در تور مخصوص بازی، متوقف خواهد شد. سرعت حرکت گلوله توسط جلیقه کاســته شده و انرژی آن به کل پنل انتقال داده می شود. در واقع هر چه سرعت گلوله پایین تر باشد، جلیقه نیز با ضریب اطمینان بالا تری از بدن شما محافظت خواهد کرد. گلوله هایی که دارای نوک سخت بوده و یا با سرعت بالایی شلیک می شوند، ممکن اســت از الیاف عبور کرده و حیات فرد مورد نظر را تهدید کنند.

هر تفنگی مرگبار خواهد بود!

بسیاری از متخصصین عرصه نظامی در مورد میزان خطر تفنگ های مختلف با کالیبر های متفاوت اختلاف نظر دارند. با این وجود هر گلوله ای، چه بزرگ و چه کوچک چنانچه از سرعت شلیک بالایی برخوردار باشد، می تواند از جلیقه عبور کند. تفنگ های بزرگ مانند مگنوم ۴۴٫ و ACP 45. با سرعت پایین تری حرکت کرده و به جلیقه فرصت متوقف ساختن گلوله را می دهند. در مقابل SIG 357. و تفنگ های ۹ میلی متری از سرعت حرکت بیشتری برخوردار بوده و مقاومت در برابر آن ها به آسانی نمونه های مذکور نخواهد بود. لازم به ذکر اســت که جلیقه های ضد گلوله مقاومتی علیه پوسته گلوله ندارند چرا که این عناصر از سرعتی ثابت برخوردار نبوده و امکان خنثی سازی آن ها توسط جلیقه وجود نخواهد داشت به همین دلیل فرد مذکور همواره در معرض خطر پوسته ناشی از شلیک گلوله قرار دارد.  

جلیقه های ضد گلوله طول عمر دارند!

اغلب جلیقه های ضد گلوله تولید شده در آمریکا با عمر اســتانداردی معادل حدودا ۵ ســال به فطریقه می رسند. زمانی که یک جلیقه ضد گلوله هر روز پوشیده می شود، در مقایسه با حالتی که اســتفاده چندانی از آن به عمل نمی آید بسیار سریع تر دچار اســتهلاک شده و قابلیت محافظتی خود را از دست می دهد. در نتیجه فارغ از طول مدت اســتفاده از جلیقه، باید از آن با دقت بالایی نگه داری شود و تمام نشانه های خرابی به صورت مداوم مورد بررسی قرار گیرد. در مجموع اگر فرآیند نگه داری را به درستی انجام دهید، حداقل ۵ ســال عمر مفید جلیقه خواهد بود.

738886 681 خواندنی هایی درباره جلیقه های ضد گلوله!

کارت گارانتی فراموش نشود!

موضوع حیاتی دیگری که در مورد جلیقه های ضد گلوله وجود دارد و ممکن اســت کمتر به آن توجه شده باشد، کارت گارانتی اســت. اگر کارت گارانتی نداشته باشید، برقراری هرگونه ارتباطی با شرکت سازنده میسر نبوده و نمی توانید از شرایطی که به طور قانونی حق آن را دارید اســتفاده کنید.

جلیقه های ضد گلوله قابل شست و شو هستند!

می توانید جلیقه ضد گلوله خود را با آب شست و شو دهید. در نتیجه بهتر اســت حداقل دو جلیقه داشته باشید تا برای شست و شو با دردسر مواجه نشوید. این پاکسازی قطعا لازم اســت چرا که سبب می شود پنل های بالستیک جلیقه طول عمر بیشتری داشته باشند.

738887 259 خواندنی هایی درباره جلیقه های ضد گلوله!

می توانید از اسفنج اســتفاده کنید!

اگر فرصت کافی برای شست و شوی جلیقه ی خود را ندارید می توانید از یک اسفنج مرطوب و صابون ملایم اســتفاده کنید. توجه کنید که هیچ وقت نباید از لباسشویی و خشک کن برای تمیز کردن این دسته تجهیزات نظامی اســتفاده کرد! اســتفاده از اتو نیز ممنوع اســت.

خم شدن جلیقه عامل مرگ آن خواهد بود!

زمانی که از جلیقه اســتفاده نمی شود، باید درست مانند یک لباس معمولی آویزان شود. از خم کردن جلیقه پرهیز کنید چرا که نظم لایه های مختلف آن را بر هم زده و سبب کاهش قدرت محاظفتی آن خواهد شد.

نباید از جلیقه ضد گلوله خیس اســتفاده کرد!

بدترین ایده شنا با جلیقه ضد گلوله خواهد بود! اما چرا؟ حتی اگر یکی از نیرو های نظامی بوده و مجبور به عبور از محیطی آبی هستید، نباید با جلیقه خود این کار را انجام دهید چرا که آب همانند لوبریکانت (روان کننده) عمل کرده و خاصیت محافظتی جلیقه را از بین می برد. البته یک سری از شرکت ها وجود دارند که جلیقه های خود را با تکنیک ضد آب طراحی کرده و پاسخ گوی نیاز های مشتریان دردسر پسند خود خواهند بود.

جلیقه شما لباس شماســت!

با جلیقه ضد گلوله همانند یکی از لباس های معمولی خود رفـــــتار کنید. همان طور که لباس هایتان را از هر گونه آسیبی محافظت می کنید، هوای جلیقه خود را نیز داشته باشید!

پس از اصابت گلوله به جلیقه، همچنان قابلیت مبارزه دارید!

گفته می شود که احساس اصابت گلوله به جلیقه مانند برخورد چکش به بدن اســت اما تاکنون هیچ کس از این اتفاق نمرده اســت! در واقع یک تغییر فرم خاص در الیاف جلیقه حاصل می شود اما همچنان قابلیت محافظتی خود را حفظ کرده و می توانید به مبارزه ادامه دهید.

738888 928 خواندنی هایی درباره جلیقه های ضد گلوله!

جلیقه های ضد گلوله چاق و یا لاغر نمی شوند!

اگر بیش از ۵ الی ۱۰ نسبت اضافه وزن داشته باشید و یا حتی لاغر شوید، باید یک جلیقه ضد گلوله جدید خریداری کنید! این دسته تجهیزات نظامی با وزن شما هماهنگ نشده و انعطاف ندارند. در نتیجه برای آن که در پوشش خود احساس راحتی کنید، محبور به تعویض جلیقه خواهید شد.

جای قرار گیری پنل های بالستیک بسیار حیاتی اســت!

پنل های بالستیک به نحوی ساخته شده اند که در محل های خاصی با حامل اصلی خود جفت و جور شوند. چنانچه فرد مورد نظر این پنل ها را به درستی نصب نکند، نتایج غم انگیزی به وقوع خواهد پیوست! در واقع این قسمت های منحصر به فرد هستند که انرژی گلوله را جذب کرده و آن را منهدم می سازند. بخش پشتی پنل ها نیز به منظور کاهش تروما (همان جراحت و ضربه) طراحی شده اند. اما باز هم با وجود رعایت تمام نکات ایمنی و ضروری، هیچ گاه حفاظت ۱۰۰ نسبتی نخواهید داشت.

جلیقه های ضد گلوله در برابر پرتاب چاقو مقاوم نیستند!

همیشه به یاد داشته باشید که جلیقه های ضد گلوله از جان شما در مقابل ضربه چاقو محافظت نخواهند کرد پس ریسک نکنید! جلیقه های مقاوم به چاقو از نوع دیگری الیاف ساخته شده اند و همانند سایر جلیقه های چند منظوره در بازار موجود هستند، اما عمدتا سنگین تر بوده و باید هزینه بیشتری برای خرید آن ها پرداخت کنید.

در صورت تصادف رانندگی جلیقه جان شما را در امان نگه می دارد!

تاکنون گزارش های متعددی از نقش موثر جلیقه های ضد گلوله در تصادفات رانندگی منتشر شده اســت. گفته می شود که این تجهیزات علاوه بر گلوله، در برابر سانحه های رانندگی نیز به یاری نیروی های نظامی خواهند آمد.

هیچ چیزی را نمی توان جایگزین بند های جلیقه ضد گلوله کرد!

به منظور کارایی هرچه بهتر جلیقه تنها باید از بند های مخصوص خود آن اســتفاده کرد. زیرا بند های متفرقه نه تنها هیچ گونه محافظت بالستیکی ندارند، بلکه از حرکت صحیح جلیقه نیز جلوگیری کرده و جان فرد را به خطر می اندازند.

در صورت اصابت گلوله به جلیقه، باید یک جلیقه جدید خرید!

کمی قبل تر اشاره شد که در صورت اصابت گلوله به جلیقه، باز هم می توان به مبارزه ادامه داد. اما باید توجه داشته باشید که در این حین بافت های جلیقه به طور کامل تخریب می شوند و قابل تعمیر نیز نخواهند بود. پس اگر توقع حداکثر محافظت را دارید، پس از هر بار شلیک باید یک جلیقه ضد گلوله جدید خریداری کنید.

اســتفاده از پنل های جلویی و پشتی ضرورت دارد!

اســتفاده از هر دو پنل های محافظتی مخصوص قسمت های جلو و پشت بدن، برای نیرو های نظامی ضرورت خواهد داشت. باید به این مسئله توجه ویژه ای شود چرا که ممکن اســت از پشت مورد شلیک گلوله قرار گرفـــــته و به سادگی بمیرید!

خانوم ها باید از جلیقه های ضد گلوله مخصوص به خود اســتفاده کنند!

برای آن که بهترین نتیجه ممکن را دریافت کنید، لازم اســت از جلیقه ای مناسب اســتفاده شود. به عنوان مثال اگر خانوم هستید، نمی توانید جلیقه ی یک جناب آقا با سایز مشابه را به تن کنید.

جلیقه های ضد گلوله باید به صورت دقیق امتحان شوند!

به عنوان نیرویی آگاه، نیاز اســت جلیقه ضد گلوله مورد نظر خود را پیش از خریداری به دقت بررسی و امتحان کنید. هرگونه نقصی به ویژه دردسرات اساسی، باید به شرکت سازنده ارجاع داده شود و نباید به سادگی از کنار آن گذر کرد.

 

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید