ســالگرد دیگری از حملات ۱۱ سپتامبر آمد و متهم اصلی حملاتی که جهان را تغییر دادند، کماکان یک ســال دیگر را بدون محاکمه در گوانتانامو می گذراند.

161073 117 یک پیرمرد کوچک خبیث در گوانتانامو!

یکی از اعضای ارتش آمریکا در مرکز شهر منهتن به بنای یادبود قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر نگاه می کند

 

میهنی ها| خالد شیخ محمد که متهم به طراحی حملات ۱۱ سپتامبر در ســال ۲۰۰۱ اســت، در حال سپری کردن شانزدهمین ســال از دوران حبس اش در بازداشتگاه گوانتانامو اســت، و این در حالی اســت که برای بیست و پنجمین جلسه اســتماع آماده می‌شود.

به نقل میهنی هابه نقل از گاردین، این جلسه ماه آینده انجام می‌پذیرد. بر اساس آخرین تخمین دادستان نظامی، انتخاب هیئت منصفه جهت محاکمه اعمال تروریستی محمد در ژانویه ۲۰۱۹ آغاز خواهد شد. بسیاری از کارشناسان، این سخن را بسیار خوش بینانه قلمداد کرده و می‌پرسند که آیا مردی که در ســال ۲۰۰۳ در پاکستان بازداشت شده اســت، تا به حال در دادگاه حضور پیدا کرده اســت؟

دیوید نوین، وکیل ۵۳ ســاله، به گاردین می‌گوید: “فرستادن این پرونده به دادگاه ۲، ۳، یا ۴ ســال دیگر زمان می‌برد و اعلام حکم او نیز ۱ ســال یا بیشتر به طول خواهد انجامید. “

نوین تخمین می‌زند که متعاقب آن، یک درخواســت تجدید نظر اولیه وجود دارد که احتمالا در حدود ۵ ســال طول خواهد کشید، پس از آن این درخواســت وارد چرخه دادگاه می‌شود – ۳ یا ۴ ســال به طول می‌انجامد – و شاید ۴ ســال پس از آن دادگاه عالی آمریکا حکم نهایی را صادر کند که احتمالا تا ۱۸ ســال دیگر طول خواهد کشید – به عبارتی ۳۴ ســال پس از حمله ها.

به گفته نوین، “هر لحظه این احتمال وجود دارد که موکل من پیش از پایان این فرآیند در زندان بمیرد. “

“من آماری از شاخص امید به زندگی افراد در زندان‌های آمریکا را ندارم، به خصوص برای کسی که بار‌ها و بار‌ها مورد شکنجه قرار گرفـــــته اســت، ولی مطمئن هستم که این شاخص پایین‌تر از میزان طبیعی اســت. بنابراین باید پرسید که دقیقا چرا اینکار را می‌کنیم، یا چرا به این طریقه عمل می‌کنیم؟ ما هر هفته میلیون‌ها و میلیون‌ها دلار (سرمایه عمومی) را صرف چیزی می‌کنیم که عملا بیهوده اســت. “

تری مک درموت، یکی از نویسندگان کتاب “شکار کی اس ام (مخفف خالد شیخ محمد) ” در بیست و چهارمین جلسه اســتماع محمد که ماه پیش برگزار شد، حضور داشت.

او در این باره می‌گوید: “کی اس ام (خالد شیخ محمد) در حال حاضر به مانند مردی ۸۳ می‌ماند، او مانند یک پیرمرد کوچک اســت. او هنوز ابروهای مشکی دارد و ریش هایش را با حنا رنگ می‌کند، اما موهای سرش کاملا سفید هستند. این عــکس یک خبیث از کار افتاده اســت. “

 

161071 690 یک پیرمرد کوچک خبیث در گوانتانامو!

عــکسی که جانت هاملین، نقاش دادگاه، از خالد شیخ محمد در حین جلسه اســتماع در بازداشتگاه گوانتانامو در ســال ۲۰۱۲ کشیده اســت

همچنین در این جلسه که در ماه اوت گذشته برگزار گردید، گروه کوچکی از بستگان کسانی که در حملات ۱۱ سپتامبر کشته شدند نیز حضور داشتند. این پرونده که به یک دادگاه نظامی سپرده شده اســت، به مانند همیشه بسیار دور از نتیجه گیری بود. وکلای مدافع در تلاش برای رد صلاحیت قاضی و دادستان‌های این پرونده هستند. وکلای مدافع، قاضی و دادستان‌های این پرونده را متهم می‌کنند که به صورت مخفیانه، یکی از “زیر زمین‌های سیاه” پنهان آمریکا که در خارج از کشور قرار داشته را از بین برده اند، و این به معنی از بین بردن یکی از شواهد حیاتی اســت. دادستان‌های این پرونده خواهان اعدام متهم هستند و این در حالی اســت که وکلای مدافع به شدت مخالف این موضع می‌باشند.

الن جاد ۶۶ ســاله، اســتاد کانادایی مردم شناسی دانشگاه منیتوبا، از پشت یک پنجره سه جداره در جلسه یاد شده در ماه اوت شرکت کرد و شاهد صحبت‌های محمد و چهار متهم همراه او بود.

او به گاردین گفت: “زمان زیادی برد تا بتوانم خودم را برای انجام این کار قانع کنم، “

زمانیکه هواپیما ربایان، هواپیماهای مسافربری را به سوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک هدایت کردند، بیش از ۲۷۰۰ نفر کشته شدند که یکی از آن‌ها شریک زندگی جاد، کریستین ایگان بود که به مدت ۱۵ ســال بود که با یکدیگر زندگی می‌کردند.

برادر ایگان در یکی از آن برج‌ها کار می‌کرد. آن روز صبح، او تصمیم گرفـــــته بود که به ملاقات برادرش برود. ایگان ۵۵ ســاله و برادرش که اصالتا اهل هال در انگلستان بودند، هر دو در این حملات کشته شدند. ایگان در حوزه مراقبت‌های بهداشتی کار می‌کرد و به تحقیق در میان مردمان اینوئیت در شمال کانادا مشغول بود.

جاد می‌گوید: “غم از دست دادن او هیچ گاه به پایان نمی‌رسد، ” او در ادامه اضافه می‌کند که حضور بستگان قربانیان در جلسه اســتماع ضروری بود. “این بخشی از روند عزاداری، و جزئی از گرامیداشت آن‌ها اســت، اما در عین حال به عنوان شاهد نیز محسوب می‌شویم. “

او اظهار می‌دارد که از دادگاه می‌خواهد که کارش را انجام دهد و پرونده را به نتیجه نهایی برساند، اما فکر می‌کند که کل فرآیند قضایی که توسط کمیسیون نظامی انجام گرفـــــته به زودی بی نتیجه اعلام خواهد شد. او همچنین به شدت مخالف مجازات اعدام اســت.

او می‌گوید: “من چیزی بسیار جامع‌تر را ترجیح می‌دهم. یک چارچوب که بیانگر چگونگی اتفاقات رخ داده باشد و راهکارهایی که تبیین گر حل مناقشات در جهان باشند، نه به دنبال ادامه دادن آنها. یک چیزی مانند دادگاه جنایی بین المللی. “

 

161072 616 یک پیرمرد کوچک خبیث در گوانتانامو!

عــکسی از کریستین ایگان در اوت ۲۰۰۱

کارن گرینبرگ، مدیر مرکز امنیت ملی در دانشکده حقوق دانشگاه فوردهام در نیویورک، معتقد اســت که پرونده محمد بایستی که به دادگاه غیر نظامی سپرده شود، جایی که در ســال ۲۰۰۹ در شرف صادر کردن حکم بود، هر چند که دولت به این نتیجه رسید که این کار خیلی پر مخاطره اســت.

با وجود تغییر در قانون آمریکا مبنی بر منع ورود بازداشت شدگان بازداشتگاه گوانتامو به خاک آمریکا، کارن معتقد اســت که محمد و دیگر متهمان بهتر اســت که از طریق ارتباط ویدئویی در دادگاه فدرال واشنگتن یا نیویورک محاکمه شوند.

او می‌گوید: “ما بایستی که آن‌ها را محاکمه کنیم. این تعلل شرم آور اســت. این کار مخرب اســت و سایه‌ای بر سامانه قضایی آمریکا می‌افکند. به عنوان یک ملت، تا مادامیکه هنوز افرادی در بازداشت و در انتظار محاکمه هستند، شما نمی‌توانید که از وقایع ۱۱ سپتامبر رهایی پیدا کنید. مردم آمریکا از یک نظام عادل قضایی محروم هستند. “

نوین در رابطه با اینکه چگونه می‌توان این روند قانونی را به جلو راند، اظهار نظری نمی‌کند. اگر چه موضع سرسختانه تیم وکلای مدافع مبنی بر مخالفت با حکم اعدام در این پرونده، می‌تواند به عنوان یک اهرم مورد اســتفاده قرار گیرد.

مک درموت بیان می‌دارد که او در یک حالت می‌تواند متصور یک توافق بین طرفین پرونده باشد؛ و آن زمانی اســت که تیم وکلای مدافع از تصمیم خود مبنی بر رد صلاحیت قاضی و دادستان‌ها صرف نظر کند، در آن صورت اســت که دولت نیز از پافشاری خود مبنی بر صدور حکم اعدام دست خواهد کشید.

در یک رونوشت ۲۶ صفحه‌ای که در ســال ۲۰۰۷ توسط پنتاگون منتشر شد، به نقل از محمد، اعترافات او مبنی بر گردن زدن یک خبرنگار به نام دانیل پرل و قبول مسئولیت ده‌ها حمله و طرح تروریستی مطرح شده بود.

به نقل از او گفته شده بود: “من مسئول عملیات ۱۱ سپتامبر هستم، این مسئولیت شامل تمامی بخش‌های عملیات بود. “

اگر چه هنوز او درخواســت و تقاضایی مطرح نکرده اســت و طریقهن نیست که چه میزان مدارک در رابطه با اعترافات او وجود دارد و اینکه این اعترافات زیر شکنجه گرفـــــته شده اند یا خیر. این مســاله و همچنین مقدار بسیار زیادی از اسناد طبقه بندی شده، دو عاملی هستند که باعث کندی در این پرونده شده اند و به عنوان موانعی بر سر بازگرداندن پرونده به دادگاه غیر نظامی هستند. این موضوعی اســت که نوین عنوان می‌دارد.

مایکل باچراک، وکیلی که وکالت احمد غیلانی – تروریست تانزانیایی القاعده که در ســال ۲۰۱۰ در نیویورک به خاطر دست داشتن در بمب گذاری سفارتخانه‌های آمریکا در تانزانیا و کنیا در ســال ۱۹۹۸ محکوم شناخته شد – را بر عهده داشته، نیز با این روند مخالف اســت.

او می‌گوید: “محمد بهتر بود که ســال‌ها قبل به جلسه محاکمه آورده می‌شد. من اعتقاد دارم که او می‌تواند در دادگاه فدرال شاهد یک محاکمه منصفانه باشد – پرونده غیلانی این مســاله را ثابت می‌کند. آن پرونده نیز شامل اسناد طبقه بندی شده و نشده، و موارد شکنجه بود و این هیئت منصفه بودند که تصمیم گرفـــــتند که چه چیزهایی نیاز به بررسی دارند.

“آیا محمد می‌تواند شاهد یک محاکمه منصفانه توسط کمیسیون نظامی باشد؟ من خیلی در این باره مطمئن نیستم. “

غیلانی در ۲۸۴ مورد از ۲۸۵ اتهامی که بدان‌ها متهم شده بود، تبرئه گشت، اما با این حال به حبس ابد بدون عفو مشروط محکوم شد.

“من فکر می‌کنم که این نمونه‌ای بارز از عدالت بود که به انجام رسید. ” این جمله‌ای بود که باچراک بیان داشت.

از او می‌پرسیم که درباره پرونده به ظاهر بی پایان محمد چه فکر می‌کند؟

پاسخ می‌دهد: “بسیار افتضاح”

منبع: گاردین
ترجمه: میهنی ها

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید