پیرزن ۹۲ ســاله معتاد به خوردن شن (تصــویر)

 

پیرزن ۹۲ ســاله ای که بیش از ۸۰ ســال اســت روزانه شن میخورد و نه تنها هیچ دردسر جسمانی و سلامتی ندارد بلکه می گوید این کار او باعث افزایش طول عمرش شده اســت. ساداما داوی برای اولین بار در سن ۱۰ ســالکی شروع به خوردن شن کرده اســت.

 

او هم اکنون ۹۲ ســال سن دارد ودارای ۴ فرزند وتعداد زیادی نوه میباشد وهیچ دردسر جسمی ندارد. راز طول عمر این مادربزرگ خوردن یک کیلو شن در هر روز اســت.اما شاید خوردن این مقدار برای افرادی دیگر کشنده و خطرناک باشد.

 

653148621 irannaz com پیرزن 92 ســاله معتاد به خوردن شن (تصــویر)

 

804172258 irannaz com پیرزن 92 ســاله معتاد به خوردن شن (تصــویر)

 

1503447855 562 149469272413667 irannaz com پیرزن 92 ســاله معتاد به خوردن شن (تصــویر)

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت