مزاحمت این پسر و کتک خوردنش از سحر قریشی

 

سحر قریشی بازیگر جوانی که با سریال دلنوازان در تلویزیون به شهرت رسید در یک گفتگو خاطره جالبی از دوران مدرسه اش تعریف کرد و هنر رزمی کار بودن را به هنر بازیگری اش اضافه کرد.سحر قریشی پسری را بخاطر ایجاد مزاحمت برای دوستش کتک زد.

 

1949464146 irannaz com مزاحمت این پسر و کتک خوردنش از سحر قریشی

 

بازیگر سریال دلنوازان ماجرا را اینگونه شرح داد :یک جناب جنابی در دوران مدرسه مزاحمت ایجاد کرد برای یکی از بچه های مدرسمون ، از آنجایی که من با پسر بزرگ شدم جلو رفـــــتم و یک ضربه به او زدم و خورد به فکش . مغازه دارهای اطراف که من و پدرم را میشناختند ، آن پسر را گرفـــــتند و پیش پدر من بردند و گفتند این پسر برای دختر شما مزاحمت ایجاد کرده ، پدرم گفت :خوب چرا این بنده خدا را زده اید؟ که جناب جنابی که آنجا بود گفت ما نزدیم که جناب جناب قریشی دختر شما ایشون رو زده .

 

2033782109 irannaz com مزاحمت این پسر و کتک خوردنش از سحر قریشی

 

سحر قریشی ادامه داد اون اولین و آخرین بارم بودم که یک نفر را کتک زدم.در ســال ۱۳۸۸ با بازی در فیلم لج و لجبازی به تهیه کنندگی جناب جناب زبر دست و کارگردانی سیدمهدی برقعی وارد عرصه سینما شد. سحر قریشی توسط سارا خوئینی ها برای بازی در این فیلم انتخاب شد که سرآغاز ورود سحر قریشی به سینما و تلویزیونشد و در ســال ۸۸ با بازی در سریال دلنوازان به شهرت رسید.

 

1503447855 562 149469272413667 irannaz com مزاحمت این پسر و کتک خوردنش از سحر قریشی

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت