چهره ی زیبای این بازیگر زن بدون گریم (تصــویر)

 

گروه سرگرمی میهنی ها شقایق دلشاد بازیگر جوان کشورمان می باشد. وی در سریال شهرزاد به عنوان پرستار از پریناز ایزدیار نگهداری می کند! با گریمی عبوس و نقشی بسیار عصبی در ادامه تصــویری از چهره واقعی شقایق دلشاد بدون گریم را مشاهده می کنید

 

2024656754 irannaz com چهره ی زیبای این بازیگر زن بدون گریم (تصــویر)

 

1624798889 irannaz com چهره ی زیبای این بازیگر زن بدون گریم (تصــویر)

 

1503447855 562 149469272413667 irannaz com چهره ی زیبای این بازیگر زن بدون گریم (تصــویر)

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت