سیاه‌چاله‌ی S5 0014+81 با جرم ۴۰ میلیارد برابر جرم خورشید و شعاعی ۸۰۰ برابر فاصله‌ی خورشید تا زمین، یکی از بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین سیاه‌چاله‌های جهان هستی لقب گرفـــــته اســت.

سنگین‌ترین و درخشان‌ترین پدیده‌های جهان هستی، نه ستاره‌ها هستند و نه کهکشان‌ها؛ بلکه این عنوان به کوازارهایی مانند S5 0014+81 تعلق دارد.

e50f7b6b 0b0e 4e53 bea9 b1816806cca0 با یکی از بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین سیاه چاله های جهان هستی آشنا شوید

یک کوازار با فاصله‌ی بسیار زیاد از ما که شواهد بسیاری از وجود یک سیاه‌چاله‌ی بسیار سنگین در مرکز آن وجود دارد؛ اینکه این سیاه‌چاله چگونه به این سرعت و چنین جرم بسیار زیادی رسیده، از نظر علمی بحث‌برانگیز اســت؛ اما ممکن اســت با نظریه‌های اســتاندارد بتوانیم جواب مناسبی برای این موضوع پیدا کنیم.

در ســال ۲۰۰۹، دانشمندان موفق به تعیین جرمِ کوازاری شدند که از نظر میزان درخشندگی به‌عنوان ششمین کوازار شناخته‌شده تا به امروز محسوب می‌شود و جرمی معادل با ۴۰ میلیارد خورشید دارد.

a974467e d777 4a9b 9525 6b3abe924375 با یکی از بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین سیاه چاله های جهان هستی آشنا شوید

عــکسی از یک سیاه‌چاله‌ی فعال توصیف مناسبی از نحوه‌ی عملکرد کوازارها را نشان می‌دهد؛ سیاه‌چاله‌های فعال که مواد در آن با هم ترکیب می‌شوند و بخشی از آن، در دو جهت عمود بر هم شتاب می‌گیرد.

این کوازار شعاعی به مقدار ۸۰۰ برابر فاصله‌ی زمین تا خورشید یا به عبارتی بیش از ۱۰۰ میلیارد کیلومتر دارد.

a2806154 9d40 4446 bb66 cb25983ec424 با یکی از بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین سیاه چاله های جهان هستی آشنا شوید

جرم یک سیاه‌چاله‌ی واحد تعیین‌کننده‌ای برای نمایش بزرگی یک سیاه‌چاله‌ی غیر چرخشی و مجرد اســت. پرجرم‌ترین سیاه‌چاله‌ی تمام هستی، S5 0014+81 اســت که جرمی معادل ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ جرم خورشیدی دارد.

این ابعاد موجب می‌شود که S5 0014+81، بزرگ‌ترین سیاه‌چاله‌ی شناخته‌شده در تمام هستی لقب بگیرد؛ سیاه‌چاله‌ای به بزرگی کهکشان ترای‌انگلام که سومین کهکشان موجود در نوع خود اســت.

abc75355 64a1 42ca 8b80 05793266546b با یکی از بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین سیاه چاله های جهان هستی آشنا شوید

کهکشان ترای‌انگلام ممکن اســت به بزرگی یا سنگینی کهکشان راه شیری یا آندرومدا نباشد؛ اما دورترین پدیده‌ی قابل‌ رؤیت از زمین با چشم غیر مسلح و سومین کهکشان بزرگ موجود در دسته‌ی خود اســت.

درخشش S5 0014+81 به دلیل مقدار بسیار زیاد ماده‌ای اســت که به درون مرکز دیسکی شکل این کوازار کشیده می‌شود و در اثر شتاب گرفـــــتن از خود نور ساطع می‌کند.

129afd8e 10de 41b0 8ab5 eccd820bd496 با یکی از بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین سیاه چاله های جهان هستی آشنا شوید

کوازارهای سنگین و دور، نشان از وجود سیاه‌چاله‌های فوق سنگین در هسته‌های خود دارند و تراز الکترومغناطیسی آن‌ها به‌راحتی قابل‌ شناسایی اســت؛ تنها دیسک‌های پیوسته‌ی مواد و جت‌های خروجی قابل‌ مشاهده هستند و سیاه‌چاله‌های مرکزی قابل‌ رؤیت نیستند.

این پدیده به عنوان بلازار شناخته می‌شود؛ درخشان‌ترین سطح در تمام کهکشان‌های فعالی که درون خود، سیاه‌چاله‌هایی بسیار سنگین دارند.

a3f813a8 adeb 4304 b3b5 b3eff4f9bb16 با یکی از بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین سیاه چاله های جهان هستی آشنا شوید

هنگامی‌که یکی از جت‌های خروجی سیاه‌چاله‌ی فعال مستقیماً به سمت زمین قرار می‌گیرد، ما پدیده‌ی فوق درخشانی با نام بلازار را مشاهده می‌کنیم؛ بلازارها طریقهن‌ترین پدیده‌های دیده شده در کیهان هستند.

اگر S5 0014+81 در فاصله‌ی ۲۸۰ ســال نوری از ما قرار می‌گرفـــــت، می‌توانست در آسمان درخششی همانند خورشید داشته باشد.

12424cc2 888b 4648 9dbd 03580ce65ea3 با یکی از بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین سیاه چاله های جهان هستی آشنا شوید

در عوض S5 0014+81 در فاصله‌ی ۲۲ میلیارد ســال نوری از ما قرار دارد و طریقهنایی دریافتی از این کوازار به ۱.۶ میلیارد ســال پس از بیگ بنگ بازمی‌گردد.

22330017 1d97 4e0e b390 d661aaf9a75a با یکی از بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین سیاه چاله های جهان هستی آشنا شوید

دورترین جت اشعه‌ی ایکس جهان هستی متعلق به کوازار GB 1428 اســت؛ قدمت و فاصله‌ی این اشعه‌ی ایکس تقریباً معادل فاصله‌ی زمین تا کوازار S5 0014+81 اســت.

ترکیب یک سوپرنوا، فروپاشی مستقیم ستاره‌ها و به‌سرعت ادغام شدن اجزای آن می‌تواند به سیاه‌چاله‌ای جوان و پرجرم تبدیل شود.

38d8a2c5 d31f 4bd8 acef 70ba0ebe8109 با یکی از بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین سیاه چاله های جهان هستی آشنا شوید

شبیه‌سازی فرآیندهای گوناگون گازی مانند ادغام کهکشانی، نشان داده که سقوط مستقیم سیاه‌چاله‌ها امکان‌پذیر اســت؛ ترکیب این سقوط مستقیم، سوپرنوا و ادغام ستاره‌ها و بقایای ستاره‌ای، می‌تواند سیاه‌چاله‌ای جوان و پرجرم تولید کند.

فعالیت این کوازار ماهیت آن را نشان می‌دهد و ممکن اســت سیاه‌چاله‌های غیر فعال و با جرم بیشتری نیز وجود داشته باشند.

a80ebac3 e967 46ab 92f5 2c6793b38bc6 با یکی از بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین سیاه چاله های جهان هستی آشنا شوید

بزرگ‌ترین هدفی که تلسکوپ فضایی جیمز وب دارد این اســت که پدیده‌های فوق درخشان جهان هستی مانند ستاره‌ها، سوپرنواها، خوشه‌های ستاره‌ای، کهکشان‌ها و سیاه‌چاله‌های درخشان را به ما نشان دهد. با این وجود هیچ‌کس برنامه‌ای برای شناسایی سیاه‌چاله‌های غیر فعال بسیار سنگین و دور از ما ندارد.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی