سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی کشور از شکستن رکورد انتشار یک میلیارد مطلب در کانال‌های عمومی فارسی زبان تلگرام خبر داد.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی کشور از شکستن رکورد انتشار یک میلیارد مطلب در کانال‌های عمومی فارسی زبان تلگرام خبر داد.

براساس آمارهای مرکز ملی فضای مجازی، تعداد کانال‌های عمومی فارسی زبان تلگرام، امروز از مرز ۵۵۵ هزار کانال گذشته اســت. مطالب منتشرشده در این کانال‌ها نیز رکورد انتشار یک میلیارد مطلب را شکسته و به عدد ۱/۱ میلیارد نزدیک شده اســت. این مسئله در حالی اتفاق افتاده اســت که تعداد کل صفحات فارسی زبان در اینترنت تقریباً ۱٫۲ میلیارد اســت.

ازآنجایی که تنها دو ســال اســت که امکان ایجاد کانال‌های عمومی در تلگرام فراهم شده اســت این مسئله جای تأمل دارد. زیرا آمارها حاکی از آن اســت که تلگرام به‌صورت جدی توان رقابت با تمامی محتوای تولید شده در سایت‌های فارسی زبان را پیدا کرده اســت. حتی پیشبینی می‌شود که این پیام رسان با انتشار روزانه بین ۲ تا ۳ میلیون مطلب، تا آخر مهر ماه امســال بتواند برنده‌ی رقابت با وب‌سایت‌ها باشد.

بر اساس آمارها بیش از ۲۰ هزار کانل در بین ۵۵۵ هزار کانال عمومی فارسی زبان موجود، حداقل ۵۰۰۰ عضو دارند و تقریباً ۸۸ نسبت مطالب منتشرشده در کانال‌های تلگرام مطالب تولیدی خاص آن کانال هستند و مابقی از مطالب کانال‌های دیگر اســتفاده می‌کنند(فوروارد شده‌اند).

آمارها نشان می‌دهد که مجموع تعداد اعضای کانال‌ها نزدیک به ۷۲۰ میلیون اســت. با توجه به اعلام تلگرام در خصوص وجود ۴۰ میلیون اکانت از کاربران ایـــرانی، درمی‌یابیم که هر کاربر به‌طور متوسط در ۱۸ کانال عضو اســت. این کانال‌ها قدمت چندانی ندارند بلکه به‌صورت متوسط حدود سه ماه از فعالیت آن‌ها می‌گذرد.

بر اساس گزارش‌ها مطالب منتشرشده در این کانال‌ها به‌طور متوسط ۱۱۲۵ بازدید دارند و درمجموع کل بازدید مطالب کانال‌ها به رقم ۱/۲ تریلیارد می‌رسد. این آمارها نشان می‌دهد هر کاربر فارسی زبان به‌طور متوسط ۳۰ هزار مطلب از کانال‌های تلگرام مطالعه کرده اســت که با فرض صرف حدود یک دقیقه وقت برای هر مطلب، این کانال‌ها منجر به افزایش سرانه مطالعه به میزان ۵۰۰ ساعت شده‌اند.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی