بیماریهای بسیار عجیب مادرزاردی (تصــویر)

 

گلنس مردی با این پوشش مویی که در ابتدا همه بر این باور بودند که او نیمی انسان و نیمی گرگ اســت اما بعد از آزمایشات میهنی ها متوجه شدند که او کاملا یک انسان اســت و هیچ چیز غیر طبیعی در بدن او وجود ندارد.

 

1213489399 irannaz com بیماریهای بسیار عجیب مادرزاردی (تصــویر)

 

لیولد ۲ ســاله که با ضایعه قرمز روی بینی اش متولد شد و علی رقم درمان های فراوان هنوز کاملا از بین نرفـــــته اســت.

 

1277152404 irannaz com بیماریهای بسیار عجیب مادرزاردی (تصــویر)

 

به نقل میهنی ها دیدر معروف به پسر لاکپشتی که در یک روستای دور افتاده درکلمبیا متولد شد. مردم او را نحس میدانستند و از او فاصله میگرفـــــتند اما بالاخره بعد از جراحی های سخت و بسیار حساس او درمان شد.

 

815620414 irannaz com بیماریهای بسیار عجیب مادرزاردی (تصــویر)

 

جورج ۵ ســاله که لکه قرمز روی پیشانی اش رفـــــته رفـــــته تبدیل به چیزی شبیه شاخ شد که در نهایت بعد از جراحی های متوالی درمان شد.و به یک حالت نسبتا عادی برگشته

 

1752604617 irannaz com بیماریهای بسیار عجیب مادرزاردی (تصــویر)

 

این هم جایی برای گوشواره اضافی

 

1012906472 irannaz com بیماریهای بسیار عجیب مادرزاردی (تصــویر)

 

پسری در چین و صورت نیمه پوشیده از مو که هنوز درمان روی او پاسخ مثبتی نداشته

 

918601961 irannaz com بیماریهای بسیار عجیب مادرزاردی (تصــویر)

 

فال روزانه یکشنبه 28 خرداد 1396 بیماریهای بسیار عجیب مادرزاردی (تصــویر)

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت