1351948 551 سرمایه بانک های دولتی 2 برابر شد

خبرگزاری تسنیم: سیدحمید پورمحمدی در مراسم جشن ســالگرد یکســالگی ایبِنا و مراسم روز خبرنگار گفت: دولت صاحب سهم بانک های دولتی اســت و نه سایر بانک ها و برای اولین بار و با وجود همه محدودیت ها، با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سرمایه تمامی بانک های دولتی حدود ۱۰۰ نسبت افزایش یافت.

وی افزود: سرمایه بانک ملی از ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در ســال ۹۲ به ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت؛ همچنین سرمایه بانک سپه در مدت مشابه از ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده اســت.

معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سرمایه بانک مسکن به ۸ هزار میلیارد تومان در ســال جاری افزایش یافته اســت، گفت: سرمایه بانک کشاورزی به ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و سرمایه بانک توسعه صادرات  به ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته اســت.

پورمحمدی همچنین خاطرنشان کرد که یکی دیگر از اصلاحات انجام شده در همکاری دولت با بانک ها، نظام بخشی به صورت های مالی بانک ها بود.

وی همچنین علت حضور نیافتن محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و سخنگوی دولت در این مراسم را کاری ضروری در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید