آدم پر رو به این میگن

سعی کنید همیشه تو زندگی انقدر راحت با مشکلات کنار بیایین و مثه این مرد کم نیارین

آخه آدم انقدر پر رو ؟! انقدر رودار؟! کم نمیاره که اصلا :))

userupload 2013 11973100581377540052.1951 آدم پر رو به این میگن