شمار همراهان پادشاه عربستان، ۱۰۰۰ نفر اســت و برای این تعداد، ۸۰۰ اتاق در پنج هتلِ پنج ستارۀ مغرب رزرو شده اســت.

148557 339 صورتحساب سفر ملک سلمان به طنجه

 

صورتحساب سفر سرگرمی پادشاه عربستان به سواحل کشور مغرب، افکار عمومی جهان را حیرت زده کرد.
 
به نقل العالم، روزنامۀ مغربی الاخبار با تاکید بر سفر ملک سلمان و هیأت همراهش به شهر طنجه در ساحل اشقار نوشت: شمار همراهان پادشاه عربستان، ۱۰۰۰ نفر اســت و برای این تعداد، ۸۰۰ اتاق در پنج هتلِ پنج ستارۀ مغرب رزرو شده اســت.
 
روزنامۀ الاخبار نامی از پنج هتلِ مذکور نبرد، اما با جست وجویی ساده در خصوص قیمت اتاق در هتل های پنج ستارۀ طنجه، مشخص می شود که هر یک از این اتاق ها، شبانه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار کرایه داده می شود و اگر کرایۀ هر اتاق را به طور متوسط ۳۰۰ دلار فرض کنیم، هزینۀ یک روز اقامت در ۸۰۰ اتاق کرایه شده برای همراهان ملک سلمان، حدوداً بالغ بر ۲۴۰ هزار دلار اســت.
 
همراهان ملک سلمان همچنین، ۱۷۰ هزار خودروی خصوصی کرایه کرده اند که هزینۀ هر یک از آن ها روزانه حدود ۴ هزار درهم، معادل ۴۲۳ دلار اســت و این به آن معنی اســت که هزینۀ کرایه خودرو برای همراهان پادشاه عربستان در یک روز، به حدود ۷۲ هزار دلار می رسد.
 
بنابراین فقط کرایۀ هتل و خودرو برای پادشاه عربستان و همراهش، روزانه ۳۱۲ هزار دلار هزینه دارد.
 
این در حالی اســت که بر اساس اعلام خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع آگاه در زمینۀ هتلداری که نامشان را فاش نکردند، ملک سلمان و همراهانش، اتاق هایشان را به مدت یک ماه رزرو کرده اند.
 
به این ترتیب، اگر هزینۀ یک روزِ ملک سلمان و همراهانش ۳۱۲ هزار دلار باشد، هزینۀ یک ماه، بالغ بر یک میلیون و ۳۶۰ هزار خواهد بود و این تنها، هزینۀ کرایۀ اتاق و خودروی آنان اســت.
 
این مبلغ، بدون در نظر گرفـــــتن هزینه خودروهای گردشگری محاسبه شده اســت که همراهان ملک سلمان کرایه کرده اند، خودروهایی که کرایۀ آن ها روزانه ۱۵۰۰ درهم، معادل ۱۵۸ دلار اســت و تعداد آن ها نیز مشخص نیست.
 
به نوشتۀ وبگاه “وطن یغرد خارج السرب” این سومین ســال متوالی اســت که پادشاه عربستان، برای گذرانِ تعطیلات تابستانی خود، شهر طنجه را که به نام “عروس شمال” معروف اســت، انتخاب می کند.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید