اســتفاده از سوخت‌های جایگزین در تمام کشورها به‌سرعت در حال گسترش اســت. فناوری اســتفاده از اسید فرمیک، به‌عنوان یک پروژه‌ی جدید طراحی و برای اولین بار در اتوبوس برقی اســتفاده شده اســت.

وسایل نقلیه هیدروژنی، پیشرانه‌ای بدون آلودگی دارند؛ اما با دردسرات سوخت‌گیری و ذخیره سوخت هیدروژن مواجه هستند. دانشجویان دانشگاه فنی آیندهوون هلند، راه حل جالبی پیشنهاد کرده‌اند. این دانشجویان دردسرات سوخت هیدروژنی را با ایجاد یک سیستم مستقل که به اتوبوس برقی متصل می‌شود، رفع کرده‌اند. این ابتکار با اســتفاده از هیدروژن تولیدشده از اسید فرمیک، کمک می‌کند تا دردسرات هیدروژن با هزینه کمتری برطرف شود.

41ca5d9d f365 4f9a 9ae2 de00e7370815 اسید فرمیک و هیدروزین، سوخت‌ جدیدی برای خودروهای آینده

این سیستم در عقب یک اتوبوس برقی، در یک تریلر جمع‌وجور قرار گرفـــــته و سوختی به نام هیدروزین – که شامل ۹۹ نسبت اسید فرمیک و ۱ نسبت عامل تقویت‌کننده اســت – را به هیدروژن و دی‌اکسید‌کربن تبدیل می‌کند. این هیدروژن به‌نوبه‌ی خود برای تولید برق در یک سلول سوخت معمولی اســتفاده می‌شود.

مقاله‌های مرتبط:

طبق گفته دانشجویان، مزایای زیادی در اســتفاده از هیدروزین برای تولید هیدروژن به‌جای سوخت خودرو وجود دارد. در ابتدا، هیدروژن خالص باید در مخازن بزرگ تحت فشار قرار گیرد؛ موردی که به وزن و پیچیدگی وسایل نقلیه و همچنین ایستگاه‌های سوخت‌گیری افزوده اســت.

تیم دانشگاه آیندهوون می‌گوید: «انرژی این سوخت، چهار برابر چگالی انرژی یک باتری معمولی اســت.»

8909f807 bae7 4930 8871 cb57a3b9a43f اسید فرمیک و هیدروزین، سوخت‌ جدیدی برای خودروهای آینده

اسید فرمیک به‌طور طبیعی در برخی از انواع مورچه‌ها و گیاهان تولید می‌شود، اما می‌تواند به‌راحتی در مقیاس صنعتی تولید انبوه شود. تمام CO2 تولیدشده در فرایند تبدیل هیدروزین بر پایه اسید فرمیک، در فرآیند تولید انرژی اســتفاده می‌شود و این ویژگی هیدروزین را به یک منبع سوختی خالص و بدون آلودگی تبدیل می‌کند و چون این سوخت مایع اســت، می‌توان آن را با تغییرات بسیار کمی به زیرساخت‌های ایستگاه‌های سوخت اضافه کرد.

دانشجویان تیمِ فست (FAST)، تولید سوخت را برای اولین بار در ســال ۲۰۱۶ انجام دادند که REX نامیده شد. یک ســال و نیم بعد از آن صرف تصحیح طراحی شد و در نتیجه سیستمی تولید شد که ۲۵ کیلووات خروجی داشت. این سیستم مستقل به‌طور رسمی در آیندهوون، همراه با اولین ایستگاه سوخت هیدروزین، شروع به کار کرد.

تیم فست امیدوار اســت که REX قبل از پایان ســال ۲۰۱۷، در آیندهوون به مرحله تولید صنعتی برسد. هدف‌گذاری تیم فست در درازمدت این اســت که هیدروزین منبع اســتاندارد سوخت صنعتی شود.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی