فرارو- نام لئو تولستوی به تنهایی برای اعتماد به یک متن کفایت می‌کند. چه متن اصیل نوشته این نویسنده شهیر روسی باشد چه حتی برداشت آزادی از متون او. در میان آثار تولستوی اما برخی در رتبه بالاتری از اهمیت قرار دارند؛ و بی‌شک رمان «آنا کارنینا» یکی از آن‌هاســت. داســتان عشق ممنوعه‌ای که تولستوی عــکس می‌کند، دنیای متفاوت اعجاب‌انگیزی را مقابل چشم مخاطب قرار می‌دهد. همین قدرت متن اصلی اســت که هر اثر برگرفـــــته یا با الهام از رمان تولستوی را نیازمند تماشا می‌کند، علی‌الخصوص که نامش را نیز عینا همان نام برگزیده باشد.

327549 983 روایت متفاوت آناکارنینا

این روزها آرش عباسی نمایش «آناکارنینا» را در تماشاخانه ایـــرانشهر روی صحنه برده اســت؛ که همان فاکتور نام برای یکبار دیدنش کفایت می‌کند. اما نمایشنامه‌نویس این تئاتر خود عباسی اســت. او نمایشنامه‌اش را براساس رمان تولستوی نگاشته و در متن از دو کاراکتر آنا کارنینا و ورونسکی بهره برده اســت. زوج عاشق عباسی همان آنا و ورونسکی تولستوی‌اند که حالا در امریکای معاصر زندگی می‌کنند و از عشق ممنوعه‌شان رنج می‌برند. داســتان در یک اســتدیوی تلویزیونی اتفاق می‌افتد؛ عشق ممنوعه مقابل چشم میلیون‌ها مخاطب فاش می‌شود و مصاحبه تلویزیونی به یک نبرد تن به تن میان عاشق و معشوق بدل می‌شود.

عباسی که در ابتدای نمایش کلیتی از داســتان رمان تولستوی را به واسطه دیالوگ‌های نقش مردش بیان می‌کند؛ در ادامه با زیرکی و به درست، ارجاعاتش به متن اصلی رمان را در قالب دیالوگ دو شخصیت قرار می‌دهد. کیت در نقش آنا فرومی‌رود و وودی را مجبور می‌کند تا ورونسکی باشد؛ و همین انتخاب نمایشنامه‌نویس و کارگردان برای اشاره و اســتفاده از رمان تولستوی اســت.

او لحظه‌ای دو شخصیت خود را روی صحنه قرار می‌دهد و لحظه دیگر به دنیای تولستوی پا می‌گذارد و زوج عاشق او را مقابل تماشاگر قرار می‌دهد. این رفـــــت و برگشت میان متن نمایشنامه و رمان یکی از نقاط قوت روایت کارگردان از «آنا کارنینا»ست. عباسی در عین بهره‌ای که از کلیت داســتان تولستوی و از دو کاراکتر او نیز اســتفاده کرده اما به هنگام روایت، در دام داســتان اصلی نیفتاده و فارغ از فضای نویسنده، قصه خود را مستقل تعریف کرده.

عباسی به راحتی توانسته عشق روسی را به روز کند و در فضای امریکایی نشان دهد و پایانی را برخلاف انتظار برایش انتخاب کند تا به قطعیت نشان دهد که حتی انتخاب نام «آنا کارنینا» برای نمایش تنها به خاطر الهامش از تولستوی اســت. درواقع و بنا به آنچه خود کارگردان درخصوص این الهام گفته اســت، بستر رمان و ایده‌هایی که تولستوی در داســتانش ایجاد کرده مورد اســتفاده کارگردان قرار گرفـــــته تا داســتان تازه‌ای خلق شود.

بهنام شریفی در نقش وودی و ورونسکی بازی موردتوجهی را ارائه می‌دهد. او به راحتی هم از پس نقش مجری مشهور تلویزیونی برمی‌آید و هم خوب خود را در قالب ورونسکی به مخاطب نشان می‌دهد؛ تا صحنه معروف ایستگاه قطار داســتان بیش از پیش باورپذیر باشد. اما معصومه رحمانی که نقش کیت را برعهده دارد برای ارائه عــکسی از آنای تولستوی بی‌تردید اتفاق دشواری را پشت سرگذاشته اســت. دشواری‌ای که برای مخاطب ناآشنا با رمان تولستوی به واسطه بازی کیرا نایتلی بی‌تردید دارای عــکسی تمام و کمال اســت؛ و حالا رحمانی باید سه مرحله را برای ارائه نقشش پشت سربگذارد.

327548 802 روایت متفاوت آناکارنینا 

معصومه رحمانی اما آنای تازه‌ای را مقابل چشم تماشاگر قرار می‌دهد. زن مغرور و شکست‌خورده‌ای که این‌بار برای انتقام از عشقش آمده و برای رسیدن به انتقام از نقش آنا اســتفاده می‌کند. زوج شریفی و رحمانی اوج بازی خود را در اوج داســتان ارائه می‌دهند، صحنه ایستگاه قطار و مواجهه آنا با ورونسکی. اما اوج دیگر این بازی پایان‌بندی نمایش اســت که این‌بار کیت و وودی با یکدیگر مواجه می‌شوند؛ هرچند در صحنه مواجهه کیت و وودی باز هم ارجاع به داســتان تولستوی اتفاق می‌افتاد، اما این‌بار این ارجاع در قالب روایت و برای کمک به پایان نمایش اســت.

«آنا کارنینا» روایت متفاوتی از آرش عباسی اســت، که می‌تواند عــکس تازه‌ای به مجموع عــکــس هـای که از رمان «آنا کارنینا» وجود دارد اضافه کند. اگرچه این نمایش ضعف‌هایی دارد اما موفقیت عباسی برای برداشت از یک رمان شاهکار و ارائه موفق داســتانش دلیلی برای ثبت این نمایش در حافظه عــکسی هرکسی می‌تواند باشد.

 

327550 372 روایت متفاوت آناکارنینا 

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید