این دو خواهر خطرناک ترین قاتلان تاریخ دنیا (تصــویر)

 

فردی اوراســتیجن ۹۲ ســاله در جنگ جهانی دوم قاتل افسران نازی بود!این دختر نوجوان هلندی همراه خواهرش، افسران نازی را اغفال کرده و به جنگل میکشاند و نهایتا بجای عشق، گلوله ای در سرشان خالی میکرد!دو خواهر نوجوان همزمان با آغاز جنگ جهانی دوم، درس و مدرسه را رها کرده و با پیوستن به حزب ۴۰۰ نفری مقاومت، با برقراری روابط عاشقانه با سربازان نازی، آنها را اغفال کرده و در جنگل به قتل می رساندند.

 

1624937612 irannaz com این دو خواهر خطرناک ترین قاتلان تاریخ دنیا (تصــویر)

 

به نقل میهنی ها اخرین خبری  که از آنها هست این اســت که یکی از این خواهران پس از پایان جنگ جهانی دوم دستگیر و به اعدام محکوم شد.اما خواهر بزرگتر جان ســالم به در برده و در سن ۹۲ ســالگی در ســال ۲۰۱۶ درگذشت.

 

فال روزانه یکشنبه 28 خرداد 1396 این دو خواهر خطرناک ترین قاتلان تاریخ دنیا (تصــویر)

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت