برگزاری جشنواره ترسناک خون و خونریزی (تصــویر)

 

وقتی می گوییم جشنواره خون یعنی حمله یک سری حیوان وحشی به دنبال انسان هایی که علاقه ای عجیب دارند.فستیوال مشهور گاوبازی ” سن فرمین” اسپانیا با حادثه آغاز شد. در نخستین روز این فستیوال سه مرد به شدت زخمی شدند. قربانیان، یک مرد ۲۹ ســاله و یک مرد ۳۵ ســاله بودند که از ناحیه سینه شدیدا دچار آسیب شدند. بنا به گفته مقامات برگزاری این فستیوال، هر دو قربانی که آمریکایی بودند بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند و قرار اســت فورا جراحی شوند.

 

به نقل میهنی ها همچنین یک مرد ۴۶ ســاله محلی نیز از ناحیه پا دچار جراحت شده اســت. گفته می شود این مرد از ناحیه سر نیز دچار جراحت شده و وضعیت وی در مقایسه با دو قربانی قبلی، وخیم گزارش شده اســت.در یکی از عــکــس هـا منتشر شده مردی را نشان می دهد که توسط یک گاو سیاه خشمگین از زمین بلند شده اســت و شدیدا در حال برخورد با زمین اســت.آخرین قربانی این فستیوال یک جوان ۲۷ ســاله با نام ” دانیل جیمنو” بوده که در ســال ۲۰۰۹ در اثر حمله یک گاو خشمگین معروف به نام ” کاپوچینو” جانش را از دست داد.

 

این گاو شاخش را در گردن این جوان فرو کرده بود. هر ســاله بسیاری از گردشگران خارجی از جمله انگلیسی، اســترالیایی، آمریکایی و ولزی در این فستیوال زخمی می شوند.فستیوال تاریخی و مشهور ” سن فرمین” از ســال ۱۵۹۱ بصورت ســالیانه و از ۶ ژوئیه تا ۱۴ ژوئیه در شهر پامپلونا اسپانیا برگزار می شود و میلیون ها نفر از نقاط مختلف جهان برای دیدن این فستیوال به اسپانیا سفر می کنند.

 

1905729263 irannaz com برگزاری جشنواره ترسناک خون و خونریزی (تصــویر)

 

415509567 irannaz com برگزاری جشنواره ترسناک خون و خونریزی (تصــویر)

 

1361078508 irannaz com برگزاری جشنواره ترسناک خون و خونریزی (تصــویر)

 

365716857 irannaz com برگزاری جشنواره ترسناک خون و خونریزی (تصــویر)

 

1575917448 irannaz com برگزاری جشنواره ترسناک خون و خونریزی (تصــویر)

 

جشن رهاسازی و دویدن گاوهای خشمگین در میان جمعیت از بین کوچه های تنگ و باریک حدود ۹ ساعت ادامه دارد.حدود ۳۰۰ پلیس وظیفه حفظ امنیت در طول برگزاری این فستیوال را بر عهده دارند و در پایان هر روز مسابقه، گاوها کشته می شوند.د راین مراسم خیلی ها جان خود را از دست می دهند و خیلی ها راهیه بیمارستان می شوند.

 

فال روزانه یکشنبه 28 خرداد 1396 برگزاری جشنواره ترسناک خون و خونریزی (تصــویر)

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت