راز جالب لاغر شدن این خانوم ۱۸۵ کیلویی (تصــویر)

 

لاغر شدن کار بسیار سخت و طاقت فرسایی اســت مخصوصا برای افرادی که وزن زیادی دارند به نقل میهنی ها النا گودال زن ۲۹ ســاله ایست که با کاهش وزن ۱۱۵ کیلوگرمی خود, سوژه رسانه ها شده اســت.النا چندســالی بود که به دیابت نوع ۲ مبتلا شده بود و وزن وی به ۱۸۵ کیلوگرم رسیده بود.

 

میهنی ها با توجه به شرایط النا به وی اعلام کردند که با این اوضاع او تا قبل از ۳۵ ســالگی خواهد مُرد!همین مسئله باعث شد که النا تصمیم به کاهش وزن خود بگیرد.او از ســال ۲۰۱۵ شروع به ورزش کردن کرد و و توانست در این مدت بیش از ۱۱۵ کیلوگرم از وزن خود را کاهش دهد!

 

1786962886 irannaz com راز جالب لاغر شدن این خانوم 185 کیلویی (تصــویر)

 

2056589743 irannaz com راز جالب لاغر شدن این خانوم 185 کیلویی (تصــویر)

 

النا هم اکنون حدود ۷۰ کیلوگرم وزن دارد و همچنان با ورزش کردن در تلاش اســت که وزن خود را کاهش داده و ثابت نگه دارد.پیاده روی, دوچرخه سواری و شنا از جمله ورزش هایی اســت که این زن آنها را انجام می داد.

 

فال روزانه یکشنبه 28 خرداد 1396 راز جالب لاغر شدن این خانوم 185 کیلویی (تصــویر)

این مطلب از وب سایت بزرگ میهنی ها درج گردیده اســت