دیوار کوتاهی بنام سوشا مکانی

سوشا مکانی پس از خط خوردن از لیست مسافران جام جهانی، عکس زیر را در اینستاگرامش منتشر کرده و نوشت: بشناسید؛ دیواری کوتاه به اسم سوشا مکانی.

Snapshot 2014 07 02 190354 دیوار کوتاهی بنام سوشا مکانی