عکس آرامگاه کوروش در سال ۱۳۵۵

عکس زیر در سال ۱۳۵۵ در نمای هوایی گرفته شده است ، همانطور که در عکس میبینید اطراف این آرامگاه از فضایی غیر درخور میباشد

ara عکس آرامگاه کوروش در سال 1355