کد تقلب بازی Dark Souls 3 برای PS4 بصورت کامل

در ادامه این مطلب از مجله آنلاین میهنی ها کد تقلب بازی Dark Souls 3 برای PS4 بصورت کامل رو واستون آماده کردم..

این کدهای تقلب بیشتر جنبه راهنمایی برای به دست آوردن پول ، خون ، مانبع ، امتیازات رو دارن..

Dark Souls III کد تقلب بازی Dark Souls 3 برای PS4 بصورت کامل

لیست جایزه ها:

تاریکی روح به دست آوردن تمام غنائم. پلاتین
پایان آتش (مخفی) رسیدن به “پایان آتش” پایان دادن به. طلا
بی نام پادشاه (مخفی) را شکست بی نام پادشاه. برنزی
غصب آتش (مخفی) رسیدن به “غصب آتش” پایان دادن به. طلا
به لینک شعله اول (مخفی) رسیدن به “به لینک شعله اول” پایان دادن به. طلا
نهایی اتش تقویت اتش به بالاترین سطح. نقره
نهایی Estus تقویت Estus فلاسک به بالاترین سطح. نقره
گریوز Untended (مخفی) رسیدن به گریوز Untended. برنزی
Vordt از بروئال دره (مخفی) را شکست Vordt از دره بروئال. برنزی

خداوند از خاکستر | Aldritch، بلعنده از خدایان (مخفی) را شکست Aldritch، بلعنده از خدایان، پروردگار خاکستر. نقره
خداوند از خاکستر | Lothric، جوان شاهزاده (مخفی) را شکست Lothric، جوان شاهزاده، پروردگار خاکستر. نقره
خداوند از خاکستر | Yhorm غول پیکر (مخفی) را شکست Yhorm غول پیکر، پروردگار خاکستر. نقره
اربابان خاکستر | مراقب پرتگاه (مخفی) شکست پرتگاه مراقب، اعیان از خاکستر. نقره

استاد از حلقه به دست آوردن تمام حلقه. نقره
استاد جادوگری به دست آوردن تمام جادوگری. نقره
Oceiros، پادشاه مصرف شده (مخفی) را شکست Oceiros، پادشاه مصرف می شود. برنزی
قدیمی شیطان شاه (مخفی) را شکست قدیمی شیطان شاه. برنزی
پاپ Sulyvahn (مخفی) را شکست پاپ Sulyvahn. برنزی
عالی سلاح تقویت تقویت هر گونه سلاح به بالاترین سطح است. نقره

استاد بیان بدانید همه چیز در حرکات. نقره
استاد از تزریق انجام تمام اشکال تزریق. نقره
استاد از معجزات به دست آوردن تمام معجزات. نقره
کارشناسی ارشد Pyromancies به دست آوردن تمام pyromancies. نقره

کریستال سیج (مخفی) را شکست کریستال سیج. برنزی
نفرین دچار پوسیدگی می گردند Greatwood (مخفی) شکست Greatwood نفرین دچار پوسیدگی می گردند. برنزی
رقصنده از بروئال دره رقصنده (مخفی) شکست از دره بروئال. برنزی
خادمین از عمیق (مخفی) شکست خادمین از عمیق. برنزی

اژدهای افسانهای بالدار دوپا باستان (مخفی) را شکست اژدهای افسانهای بالدار دوپا باستان. برنزی
Archdragon قله (مخفی) رسیدن به قله Archdragon. برنزی
قهرمان Gundyr (مخفی) را شکست قهرمان Gundyr. برنزی
میثاق | Aldritch وفادار (مخفی) کشف Aldritch وفادار عهد. برنزی
میثاق | تیغه از Darkmoon (مخفی) کشف تیغه از عهد Darkmoon. برنزی
میثاق | آبی مأموران (مخفی) کشف آبی مأموران عهد. برنزی
میثاق | تپه سازان (مخفی) کشف تپه سازان عهد. برنزی
میثاق | انگشتان (مخفی) عهد انگشتان کشف روساریا را روساریا است. برنزی
میثاق | جنگجو از نور خورشید (مخفی) کشف جنگجو عهد نور خورشید است. برنزی
میثاق | ناظران از Farron (مخفی) کشف ناظران عهد Farron. برنزی
میثاق | راه آبی (مخفی) کشف راه عهد آبی. برنزی
Dragonslayer در آرمور (مخفی) را شکست Dragonslayer در آرمور. برنزی
در آغوش شعله تبدیل شدن به یک میزبان از اون سوی خاکستر سوخته برای اولین بار. برنزی
افروختن نور شعله اتش برای اولین بار. برنزی
خداوند Wolnir (مخفی) را شکست بالا بالا پروردگار Wolnir. برنزی
Iudex Gundyr (مخفی) را شکست Iudex Gundyr. برنزی

کد تقلب بازی Dark Souls 3

ترینر بازی Dark Souls 3