دختری که از هر روز زندگی‌اش یک عکس دارد

در این مطلب از مجله آنلاین میهنی ها، یک گزارش بسیار جالب دختری که والدینش از قبل از تولد او تا کنون، هر روز یک عکس یک نفره از او گرفته اند آماده کرده ایم..

به گزارش سرویس بین‌ الملل باشگاه خبرنگاران، والدین سومان بانسال، از قبل از تولد او تاکنون، هر روز از او یک عکس گرفته‌اند. سومان که تولد ۱۸ سالگی‌اش را جشن می‌گیرد، بیش از ۶۵۷۵ عکس یک‌نفره دارد. والدین او به مناسبت تولد ۱۸ سالگی‌ اش، تصویری را از او تهیه کرده‌اند که از صدها جزء تشکیل شده است.

001 دختری که از هر روز زندگی‌اش یک عکس دارد

002 دختری که از هر روز زندگی‌اش یک عکس دارد

003 دختری که از هر روز زندگی‌اش یک عکس دارد

004 دختری که از هر روز زندگی‌اش یک عکس دارد

005 دختری که از هر روز زندگی‌اش یک عکس دارد

006 دختری که از هر روز زندگی‌اش یک عکس دارد

007 دختری که از هر روز زندگی‌اش یک عکس دارد

008 دختری که از هر روز زندگی‌اش یک عکس دارد

009 دختری که از هر روز زندگی‌اش یک عکس دارد

010 دختری که از هر روز زندگی‌اش یک عکس دارد

011 دختری که از هر روز زندگی‌اش یک عکس دارد

012 دختری که از هر روز زندگی‌اش یک عکس دارد

013 دختری که از هر روز زندگی‌اش یک عکس دارد

014 دختری که از هر روز زندگی‌اش یک عکس دارد