این نشست که فرانسه پیشنهاد آن را داده است بلافاصله بعد از جلسه ای که به تصویب قطعنامه ای در مورد افزایش تحریم ها علیه کره شمالی اختصاص دارد، برگزار خواهد شد.
در نشست اضطراری شورای امنیت در مورد حلب، یکی از مسئولان عملیات بشردوستانه سازمان ملل و نیز استفان دی میستورا میانجیگر این سازمان در حل بحران سوریه، از طریق یک ویدئو کنفرانس گزارش هایی را در مورد اوضاع حلب به اطلاع ­نمایندگان پانزده کشور عضو شورای امنیت می رسانند.
n00252388 b نشست شورای امنیت در مورد حلب