سیل شدید در خیابان های مکه

ساکنان شهر مکه مکرمه دیشب شاهد بارش بارانهای سیل آسا بودند که موجب بسته شدن برخی خیابانها شد. برخی خبرها نیز از کشته شدن یک نفر حکایت دارد.

شدت سیل در برخی خیابانها به حدی بود که به خودروها و منازل خسارات فراوانی وارد شد.

بسیاری از فعالان عربستانی در شبکه های اجتماعی و اینترنت، مسئولان این کشور را به دلیل بی توجهی به ایجاد زیرساختهای مناسب در این زمینه مقصر دانستند.

216971 249 سیل شدید در خیابان های مکه

216973 485 سیل شدید در خیابان های مکه

216974 711 سیل شدید در خیابان های مکه

216976 765 سیل شدید در خیابان های مکه

216981 961 سیل شدید در خیابان های مکه

216983 428 سیل شدید در خیابان های مکه

216985 573 سیل شدید در خیابان های مکه