مدل حلقه های Midi Ring مخصوص خانم ها

هم اکنون در این مطلب از مجله آنلاین میهنی ها جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring مخصوص خانم های شیک و با سلیقه آماده کرده ایم..

حلقه ها و انگشترها همیشه از اکسسوارهای محبوب بانوان بوده اند و حالا ترندی به نام “میدی رینگ” (midi ring) و حتی “ناکل رینگ” (knuckle ring) رواج یافته و حلقه های باریک و زیبای متعدد، زینت بخش انگشتان خانم ها شده اند.

مدل شماره یک | جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring

mo13037 مدل حلقه Midi Ring مخصوص خانم ها

مدل شماره دو | جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring

mo13038 مدل حلقه Midi Ring مخصوص خانم ها

مدل شماره سه | جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring

mo13039 مدل حلقه Midi Ring مخصوص خانم ها

مدل شماره چهار | جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring

mo13040 مدل حلقه Midi Ring مخصوص خانم ها

مدل شماره پنج | جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring

mo13041 مدل حلقه Midi Ring مخصوص خانم ها

مدل شماره شش | جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring

mo13042 مدل حلقه Midi Ring مخصوص خانم ها

مدل شماره هفت | جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring

mo13043 مدل حلقه Midi Ring مخصوص خانم ها

مدل شماره هشت | جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring

mo13044 مدل حلقه Midi Ring مخصوص خانم ها

مدل شماره نه | جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring

mo13045 مدل حلقه Midi Ring مخصوص خانم ها

مدل شماره ده | جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring

mo13046 مدل حلقه Midi Ring مخصوص خانم ها

مدل شماره یازده | جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring

mo13047 مدل حلقه Midi Ring مخصوص خانم ها

مدل شماره دوازده | جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring

mo13048 مدل حلقه Midi Ring مخصوص خانم ها

مدل شماره سیزده | جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring

mo13049 مدل حلقه Midi Ring مخصوص خانم ها

مدل شماره چهارده | جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring

mo13050 مدل حلقه Midi Ring مخصوص خانم ها

مدل شماره پانزده | جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring

mo13051 مدل حلقه Midi Ring مخصوص خانم ها

مدل شماره شانزده | جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring

mo13052 مدل حلقه Midi Ring مخصوص خانم ها

مدل شماره هفده | جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring

mo13053 مدل حلقه Midi Ring مخصوص خانم ها

مدل شماره هجده | جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring

mo13054 مدل حلقه Midi Ring مخصوص خانم ها

مدل شماره نوزده | جدیدترین مدل حلقه های Midi Ring

mo13055 مدل حلقه Midi Ring مخصوص خانم ها

منبع : bartarinha.ir