مدل لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴

در این مطلب از مجله آنلاین میهنی ها جدیدترین مدل های لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴ مخصوص کودکان آماده کرده ایم..

در میان کلکسیون بهار و تابستان ۲۰۱۴ برند خلاق و دوست داشتنی دولچه و گابانا Dolce & Gabbana پوشاک پسرانه شیک و ساده ای دیده ای می شود که موضوع دیزاین آن بازیگران و شخصیت های مشهوری همچون استیو مک کوئین و جیمز دین و همچنین شهرهای معروف و زیبا و تاریخی ایتالیا از جمله پالرمو و … است.

در کل این کلکسیون شاهد رنگ های آبی، سرمه ای و سایه های کرم و بژ هستیم. طرح های تاریخی و میراث فرهنگی ایتالیا در پوشاک پسرانه بهار و تابستان ۲۰۱۴ نیز تکرار شده اند.

مدل شماره یک | جدیدترین مدل های لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴

mo13400 مدل لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری 2014

مدل شماره دو | جدیدترین مدل های لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴

mo13401 مدل لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری 2014

مدل شماره سه | جدیدترین مدل های لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴

mo13402 مدل لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری 2014

مدل شماره چهار | جدیدترین مدل های لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴

mo13403 مدل لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری 2014

مدل شماره پنج | جدیدترین مدل های لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴

mo13404 مدل لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری 2014

مدل شماره شش | جدیدترین مدل های لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴

mo13405 مدل لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری 2014

مدل شماره هفت | جدیدترین مدل های لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴

mo13406 مدل لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری 2014

مدل شماره هشت | جدیدترین مدل های لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴

mo13407 مدل لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری 2014

مدل شماره نه | جدیدترین مدل های لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴

mo13408 مدل لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری 2014

مدل شماره ده | جدیدترین مدل های لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴

mo13409 مدل لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری 2014

مدل شماره یازده | جدیدترین مدل های لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴

mo13410 مدل لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری 2014

مدل شماره دوازده | جدیدترین مدل های لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴

mo13411 مدل لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری 2014

مدل شماره سیزده | جدیدترین مدل های لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴

mo13412 مدل لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری 2014

مدل شماره چهارده | جدیدترین مدل های لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴

mo13413 مدل لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری 2014

مدل شماره پانزده | جدیدترین مدل های لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴

mo13414 مدل لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری 2014

مدل شماره شانزده | جدیدترین مدل های لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴

mo13415 مدل لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری 2014

مدل شماره هفده | جدیدترین مدل های لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴

mo13416 مدل لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری 2014

مدل شماره هجده | جدیدترین مدل های لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری ۲۰۱۴

mo13417 مدل لباس پسرانه دولچه و گابانا بهاری 2014