اوباما با امپراطور ژاپن دیدار کرد

دیدار اوباما با امپراتور ژاپن و همسرش در توکیو در مطلبی دیگر از مجله آنلاین میهنی ها ، عکس این دیدار در ادامه مطلب…

106286 480 اوباما با امپراطور ژاپن دیدار کرد