آبی و اناری ها در مراسم درگذشت تیتو ویلانووا

باشگاه بارسلونا در پی خبر غم انگیز درگذشت تیتو ویلانووا ۴۵ ساله، در سوگ وی، مراتب همدردی خود را اعلام کرد.

آبی و اناری ها در مراسم درگذشت تیتو ویلانووا

1972263 493869267406914 1336116407841990426 n آبی و اناری ها در مراسم درگذشت تیتو ویلانووا

آبی و اناری ها در مراسم درگذشت تیتو ویلانووا

10154178 639023112832497 3005276605552294921 n آبی و اناری ها در مراسم درگذشت تیتو ویلانووا

آبی و اناری ها در مراسم درگذشت تیتو ویلانووا

10155236 639251316143010 3111078049646420055 n آبی و اناری ها در مراسم درگذشت تیتو ویلانووا