300px Chamomile@original size بابونه دشمن اگزما

بابونه دشمن اگزما

حمام کردن یا دراز کشیدن در وان آبی که با عصاره یا اسانس گیاه بابونه ترکیب شده است تاثیر زیادی در بهبود پوست مبتلا به اگزما و دیگر حساسیت های پوستی دارد.

بنابراین در صورتی که دچار خارش یا سوزش ناشی از اگزما یا حساسیت های پوستی هستید می توانید با استفاده از عصاره این گیاه و ریختن آن در آب وان و دراز کشیدن به مدت ۲۰ دقیقه به بهبود سوزش و خارش های ناشی از این بیماری کمک کنید.

علاوه براین، می توانید این عصاره را روی بدن خود کمپرس کرده و به درمان این عارضه پوستی کمک کنید.