عکس های فوق العاده زیبا و جالب از خورشید

برای این ساعت از مجله آنلاین میهنی ها ، ناسا (NASA) تصاویری استنایی از خورشید را منتشر می کند. در ۸ اکتبر ۲۰۱۴، نواحی فعال اطراف خورشید باهم ترکیب شدند تا تصویری شبیه به صورتک کدوتنبل هالووین، بر سطح خورشید ایجاد شود. نواحی فعال اطراف خورشید روشنتر به نظر می رسد؛ زیرا این نواحی نور و انرژی بیشتری از خود ساتع کرده، و در نتیجه میدان معناطیسی مضاعف و قوی تری در اتمسفر هاله خورشید به وجود می آورد. این تصویر جالب، از ترکیب دو دسته طول موج ۱۷۱ و ۱۹۳ آنگستروم به دست آمده است تا با رنگ های طلایی و زرد، ظاهری شبیه کدو تنبل هالووین ایجاد کند.

00 عکس های فوق العاده زیبا و جالب از خورشید  0003 عکس های فوق العاده زیبا و جالب از خورشید 0004 عکس های فوق العاده زیبا و جالب از خورشید 00005 عکس های فوق العاده زیبا و جالب از خورشید