ویندوز ۱۰ ترکیبی از ویندوز ۷ و ۸ روی همه پلتفرم ها / عکس

مایکروسافت باسنت شکنی بزرگی که انجام داد، در حضور کارشناسان کمتر از تعداد انگشتان دست نسخه بتای ویندوز بعدی – ویندوز۱۰ – را به همگان نشان داد.

«جو بلفیور» قائم مقام مایکروسافت همراه با تری میرسون، ذوق‌زده روی صحنه رفت تا نسخه بتای ویندوز ۱۰ را به علاقه‌مندان نشان دهد.

ویندوز ۱۰ به گفته وی ترکیبی از بهترین‌های ویندوز ۷ و ۸ است که به‌صورت پلتفرمی وسیع نسخه دسکتاپ و سرور و … را پشتیبانی می‌کند.

وی تأکید کرد تمام ابزارهای مرتبط با «اینترنت اشیاء» تا سرورهای غول‌پیکر با ویندوز ۱۰ کار خواهند کرد و ویندوز دوباره متولد خواهد شد.

Windows10 1 ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 و 8 روی همه پلتفرم ها / عکس

Windows10 2 ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 و 8 روی همه پلتفرم ها / عکس

Windows10 3 ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 و 8 روی همه پلتفرم ها / عکس

Windows10 4 ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 و 8 روی همه پلتفرم ها / عکس

Windows10 5 ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 و 8 روی همه پلتفرم ها / عکس

Windows10 6 ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 و 8 روی همه پلتفرم ها / عکس

Windows10 7 ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 و 8 روی همه پلتفرم ها / عکس

Windows10 8 ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 و 8 روی همه پلتفرم ها / عکس

Windows10 9 ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 و 8 روی همه پلتفرم ها / عکس

Windows10 11 ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 و 8 روی همه پلتفرم ها / عکس

Windows10 12 ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 و 8 روی همه پلتفرم ها / عکس

Windows10 13 ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 و 8 روی همه پلتفرم ها / عکس

Windows10 14 ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 و 8 روی همه پلتفرم ها / عکس

Windows10 15 ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 و 8 روی همه پلتفرم ها / عکس

Windows10 16 ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 و 8 روی همه پلتفرم ها / عکس

Windows10 17 ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 و 8 روی همه پلتفرم ها / عکس

Windows10 18 ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 و 8 روی همه پلتفرم ها / عکس

Windows10 19 ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 و 8 روی همه پلتفرم ها / عکس

Windows10 20 ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 و 8 روی همه پلتفرم ها / عکس