محمد رضا گلزار یار دوازدهم

گروه فرهنگ وهنر: شست خبری مجموعه سینمایی “یار دوازدهم” صبح امروز با حضور “محمد حسین لطیفی” کارگردان، “سید جواد هاشمی” تهییه کننده و “عزیز الله محمدی” رئیس اتحادیه فوتبال برگزار شد.

046 محمد رضا گلزار یار دوازدهم 055 محمد رضا گلزار یار دوازدهم 018 محمد رضا گلزار یار دوازدهم 026 محمد رضا گلزار یار دوازدهم 036 محمد رضا گلزار یار دوازدهم