چلسی اسطوره های خود را نگه میدارد

n00038727 b چلسی اسطوره های خود را نگه میدارد
سه ستاره با تجربه چلسی در تابستان قراردادشان با چلسی به پایان می رسد و مسئولین چلسی در حال آماده کردن پیشنهادی جدید برای تمدید قرارداد آنها می باشد. کاپتان چلسی، جان تری در این فصل نقش اساسی در نتیجه گیری های خوب چلسی تا اینجا داشته است و این مدافع ۳۳ ساله در کنار کیهیل، ایوانویچ و آزپیلیکوئتا با دریافت تنها ۲۴ گل در ۳۴ بازی، بهترین خط دفاعی لیگ برتر را تشکیل داده است.

هلند چنین گفت: جان فصل بسیار خوبی داشته است. ما رکورد خوبی در کارهای دفاعی داریم و بدون شک بخش اعظمی از این رکورد را مدیون تری می باشیم.  ما می دانیم که جان دوست دارد در چلسی بماند و ما هم دوست داریم او را نگاه داریم. این یک شرایط مساعد را ایجاد میکنه که در چند هفته آینده همه چیز را مشخص می کند.   این شرایط در مورد کول و لمپارد نیز صادق است. ما با بازیکنان معمولی معامله نمی کنیم بلکه بازیکنانی طرف حساب ما هستند که در طی سالیان خدمات زیادی به باشگاه کرده اند. بنابراین ما احترام زیادی برای آنها قائلیم.