تحقیقات نشان داد بازی های خشونت آمیز افراد را عصبی نمی کند.

یکی از بحث های داغی که هیچ وقت فروکش نمی کند، این است که آیا بازی های ویدیویی سبب نفوذ رفتار پرخاشگرانه در زندگی واقعی انسان می شود یا نه.

تحقیقات بی شماری برای اثبات هر دو فرضیه انجام شده اما اخیرا تحقیقاتی جدید توسط یکی از پژوهشگران دانشگاه آکسفورد به نام اندرو پریزیبیلیسکی، انجام شده که در واقع نتایج آن ثمر بخش بوده و تا حدی توانسته این مسئله را به ثبات برساند.

این اولین تحقیقی است که به جای تمرکز بر روی محتوای بازی های ویدیویی، تجربه روانی بازیکن در آن ها را زیر نظر گرفته است. آن ها دریافتند که شکست های پی در پی برای بردن و کنترل سریع یک بازی، روحیه سرخوردگی و پرخاشگری را در بازیکن ایجاد می کند، صرف نظر از این که آیا این بازی ها خشونت آمیز هستند یا نه.

gta تحقیقات نشان داد بازی های خشونت آمیز افراد را عصبی نمی کند.

این محقق می گوید اگر هر بازیکنی که پس از گیم آور شدن در یک بازی ویدیوی، کنترلر خود را به هر سمتی پرتاپ می کند، این واکنشات به دلیل فشار شدید و خشم از شکست بروز می کند.
محققان برای دستیابی به اینکه کدام جنبه از تجربیات بازی منجر به احساسات پرخاشگرانه می شود، در ۶ مرحله آزمایش، رابط کاربری،کنترل ها و میزان سختی بازی های ویدیویی طراحی شده را در آزمایشگاه به کار گرفتند.

حدود ۶۰۰ تن از نوجوانان و جوانان را در این پژوهش شرکت دادند تا بازی های ویدیوی را بازی کنند که در آن هم بازی هایی با متغیر خشونت و هم غیر خشونت بود، و سپس واکنش، افکار و احساسات خشونت آمیز آن ها را مورد بررسی قرار دادند.

در یکی از این آزمایش ها یکی از دانش آموزان دست خود را حدود ۲۵ ثانیه در آب یخ نگه داشت. آن ها براین باور شدند که مدت زمان این کار توسط شرکت کننده قبلی اندازه گیری شد، اما در حقیقت همه آن ها همین مدت زمان را گفتند.

سپس از شرکت کنندگان به صورت تصادفی خواسته شد تا نسخه ساده و یا نسخه چالشی بازی تتریس را بازی کنند. و از آن ها خواسته شد تا مدت زمانی که شرکت کننده بعدی دست های آن ها را زیر آب سرد نگه می دارد را تعیین کنند.

بازیکنانی که تجربه بازی با نسخه سخت تتریس را داشتند به طور میانگین حدود ۱۰ ثانیه بیشتر از بازیکنانی که نسخه آسان تتریس را بازی کردند، درد دست را احساس کردند، در طول این آزمایش محققان دریافتند که موضوع روایت یا تصویر این بازی نیست بلکه عدم توانایی برای کنترل بازی ها و همچنین درجه سختی آن هاست که منجر به سرخوردگی بازیکنان می شود.

gta1 تحقیقات نشان داد بازی های خشونت آمیز افراد را عصبی نمی کند.

و در آخر میتوان گفت این تحقیق نشان داد که پرخاشگری یک اثر جانبی منفی از سرخوردگیست که در نتیجه بازی های ویدیویی به وجود می آید.
این تحقیق در مجله آنلاین شخصیت و روانشناسی اجتماعی منتشر شده است.