کد تقلب بازی Call Of Duty 4 برای pc

هم اکنون کد تقلب بازی Call Of Duty 4 برای pc را برای شما عزیزان آماده کرده ایم..

Call of Duty 4 Modern Warfare كد تقلب بازی Call Of Duty 4 : Modern Warfare برای pc

Enable the console at the options menu. Then, press ~ to display the console window. Typeseta thereisacow “1337” and press [Enter]. Then while playing the game, press ~ to display the console window, and type one of the following codes and press [Enter] to activate the corresponding cheat function. Note: Open the cfg file with a text editor and change the “seta monkeytoy” value from “1” to “0” if needed.

عملکرد کد تقلب
God modegod
God mode but screen still shakesdemigod
No clipping modenoclip
Flight modeufo
All weaponsgive all
Full ammunitiongive ammo
Add laser sight to all weaponscg_LaserForceOn 1
Enemies ignore younotarget
Change mapsmap or spdevmap [name]
Spawn indicated itemgive [item name]
Set gravity; default is “39”jump_height [number]
Set speed; default is “1.00”timescale [number]
Remove gun graphicscg_drawGun
Zoom with any guncg_fov
Better visionr_fullbright