کد تقلب بازی Need For Speed Underground برای PC

همینک کد تقلب بازی Need For Speed Underground برای PC را برای شما کاربران گرامی آماده کرده ایم..

256px Nfsu win cover کد تقلب بازی Need For Speed Underground برای PC

طریقه وارد کردن این کدها به این شکل است که شما باید بازی را اجرا کنید به منو اصلی بروید و بعد از آنجا گزینه Statics را انتخاب کرده و به عقب (Back Space) بر گردید و سپس این رمزها را وارد کنید.

gimmesomecircuits Circuits باز کردن 
gimmesomesprints باز کردن Sprint Circuits 
gimmesomedrag باز کردن Drag Circuits 
gimmeppablo باز کردن Petey Pablo 
gotcharobzombie باز کردن Rob Zombie 
havyamystikal باز کردن Mystikal 
needmylostprophets باز کردن Lost Prophets 
۱۱۹focus باز کردن ماشین 
۸۹۳neon باز کردن ماشین 
۸۹۹eclipse باز کردن ماشین 
۳۷۱impreza باز کردن ماشین 
۲۲۲lancer باز کردن ماشین 
۹۲۲sentra باز کردن ماشین 
۶۶۷tiburon باز کردن ماشین 
۳۳۴mygolf باز کردن ماشین 
۷۷۷rx7 باز کردن ماشین 
۳۵۰۳۵۰z باز کردن ماشین 
۱۱۱skyline باز کردن ماشین 
۲۲۱miata باز کردن ماشین 
۲۰۰۰s2000 باز کردن ماشین 
۸۸۹civic باز کردن ماشین 
۲۲۸supra باز کردن ماشین 
۳۴۲integra باز کردن ماشین 
۲۳۹celica باز کردن ماشین 
۹۷۳rsx777 باز کردن ماشین 
allmylvloneparts Tune Car w/ Level 1 Parts 
allmylvl2parts Tune Car w/ Level 2 Parts 
seemylvl2parts Tune Car w/ Level 2 Parts 
slidingwithstyle Unlock Drifting Physics 
givemenismo Car w/ Unique Vinyls 
driftdriftbaby