کد تقلب بازی Scarface : The world is yours برای PC

برای مطلبی دیگر از مجله آنلاین میهنی ها، کد تقلب بازی Scarface : The world is yours برای PC را آماده کرده ایم..

The World is Yours کد تقلب بازی Scarface : The world is yours برای PC

اول بازی را نگه دارید گزینه CHEATS را از منو انتخاب کرده وکد ها رو وارد کنید :

Code:

Result:

KILTONYSuicide
FPATCHFill Balls (Trigger Blind Rage)
OLDFASTSpawn Ariel MK III (Race Car)
DOZERSpawn Bulldozer
BUMMERSpawn Bodog Stampede
DUMPERSpawn Odin VH88
۶۶۶۹۹۹Spawn Bacinari
BLACKBlack Suit
BLUESHBlue Suit w/ Shades
GREYGrey Suit
GREYSHGrey Suit w/ Shades
SANDYSandy Shirt
SANDYSHSandy Shirt w/ Shades
WHITEWhite Suit
WHITESHWhite Suit w/ Shades
MEDIKFull Health
AMMOMax Ammo
TUNEMEOriginal Sound Track
MARTHAChange Time of Day
FLYSTRTDecrease Cop Heat by 1000
NOBALLSDecrease Gang Heat by 1000
DONUTIncrease Cop Heat by 1000
GOBALLSIncrease Gang Heat by 1000
SHAZAAMToggle Lightning
RAINYToggle Rain

TBURGLR

Repair Tony’s Car