کد تقلب بازی FALLOUT 3 برای PC

همینک کد تقلب بازی FALLOUT 3 برای کامپیوتر را برای شما کاربران گرامی آورده ایم..

Fallout 3 cover art کد تقلب بازی FALLOUT 3 برای PC

برای اعمال کد کلید  ~  روی کیبورد خود را فشار دهید.

کد تقلب:

عمل:

tgm

جان
tclNo Clipping Mode
tmm 1درست کردن همه ی نقشه ها
advlevelبردن به مرحله ی بعدی
getXPfornextlevelبردن به مرحله ی بعدی
showracemenuModify Appearance
kill کشتن NPC
tfowToggle Fog of War
movetoqtرفتن به محل ماموریت
resurrectزنده کردن NPC
coc testqaitemsWarp to Room with All Items
unlockبازکردن ایتم های انتخاب شده
Player.SetWeaponHealthPerc ۱۰۰   پس دادن اسلحه ها