برترین روپایی زن جهان مشخص شد

رکورد جدید جهانی انجام ۳۶ روپایی با توپ فوتبال در ظرف ۱۴ ثانیه به دست آمد.

 635329890545990557 برترین روپایی زن جهان مشخص شد

«زائورا» از مسکو در حالی به این رکورد دست یافت که توانست تعادل خود را روی یک توپ بزرگ حفظ کند و با استفاده از سه توپ فوتبال در مدت ۱۴ ثانیه ۳۶ حرکت روپایی را به نمایش بگذارد.

این رکورد در آوریل سال جاری میلادی (۲۰۱۵) در لندن به دست آمد. پیش از این در سال ۲۰۰۷ میلادی «چلوی هگلند» توانسته بود در مدت زمان ۶۰ ثانیه ۳۳۹ روپایی را به نمایش بگذارد.(ایسنا)